การใช้โหมดเข็มทิศ

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การใช้โหมดเข็มทิศ

การใช้โหมดเข็มทิศ

โหมด Compass จะช่วยให้คุณปรับทิศทางตัวเองให้สัมพันธ์กับทิศเหนือแม่เหล็ก ในโหมด Compass คุณสามารถเข้าใช้หน้าจอต่อไปนี้ได้โดยกดปุ่ม View:

  • เวลา: แสดงเวลาปัจจุบัน
  • จุดแสดงทิศ: แสดงทิศที่คุณมุ่งหน้าไปตามทิศทางสี่ทิศ
  • การติดตามทิศทางที่แน่นอน: แสดงทิศทางระหว่างทิศที่คุณมุ่งหน้าไปและทิศทางที่แน่นอนที่ตั้งไว้

เข็มทิศจะสลับไปที่โหมดประหยัดพลังงานเองหลังจากหนึ่งนาที เปิดใช้งานใหม่ด้วยปุ่ม Start Stop