Sikkerhed

Suunto Kailash Brugervejledning - 2.0

Sikkerhed

Sikkerhed

Typer af sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL:

bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

FORSIGTIG:

bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der medfører beskadigelse af produktet.

BEMÆRK:

bruges til at fremhæve vigtige oplysninger.

TIP:

bruges til at vise ekstra tip til, hvordan du kan benytte enhedens funktioner og egenskaber.

Sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL:

ALLERGISKE REAKTIONER ELLER HUDIRRITATION KAN FOREKOMME, NÅR PRODUKTET ER I KONTAKT MED HUDEN, SELV OM VORES PRODUKTER OVERHOLDER BRANCHESTANDARDERNE. HOLD I GIVET FALD STRAKS INDE MED BRUGEN, OG SØG LÆGE.

ADVARSEL:

KUN TIL FRITIDSBRUG.

ADVARSEL:

DU MÅ IKKE UDELUKKENDE STOLE PÅ GPS'EN ELLER BATTERIETS LEVETID. BRUG ALTID KORT OG ANDET BACKUPMATERIALE AF HENSYN TIL DIN EGEN SIKKERHED.

FORSIGTIG:

ANVEND IKKE INSEKTMIDLER PÅ PRODUKTET, DA DET KAN BESKADIGE OVERFLADEN.

FORSIGTIG:

SMID IKKE PRODUKTET VÆK, MEN BEHANDL DET SOM ELEKTRONISK AFFALD FOR AT PASSE PÅ MILJØET.