GPS

Suunto Kailash Kasutusjuhend - 2.0

GPS

Suunto Kailash kasutab GPS-satelliitnavigatsioonisüsteemi.

GPS on vaikimisi aktiveeritud ja seda kasutatakse seadme Suunto Kailash paljude põhifunktsioonide jaoks, nagu aja ja asukoha värskendamised ja 7R-i logiraamat. Samas saab GPS-i soovi korral inaktiveerida suvandite menüü üksuses LOCATION (ASUKOHT) » GPS (GPS).

Olenevalt teie asukohast maailmas ja teie lähiümbrusest võib GPS-signaali vastuvõtt oluliselt erineda.

Signaal levib kõige paremini avatud alal lageda taeva all.

Samas võivad ehitised, tihe taimestik ja pilvine ilm GPS-signaali vastuvõtu kvaliteeti vähendada. Orbiidil asuvate satelliitide signaal on nõrk ja see ei suuda läbida tihedaid konstruktsioone ega vett. Seega GPS-vastuvõtt üldiselt ei tööta, kui asute kodus, kontoris või mujal ehitises.

GPS signal strength Kailash