GPS

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

GPS

Zariadenie Suunto Kailash využíva navigačný satelitný systém GPS.

Funkcia GPS je predvolene zapnutá a používa sa pri mnohých kľúčových funkciách hodiniek Suunto Kailash, napríklad pri aktualizácii času a polohy a vedení záznamníka 7R. V prípade potreby však možno funkciu GPS vypnúť v ponuke možností LOCATION (POLOHA) » GPS (GPS).

Príjem signálu GPS sa môže výrazne odlišovať podľa toho, kde na svete sa nachádzate a aké je vaše bezprostredné okolie.

Najlepší signál sa získa v otvorenom priestore s nerušeným výhľadom na oblohu.

Budovy, hustá vegetácia alebo zamračené počasie však môžu znižovať kvalitu príjmu signálu GPS. Signál z obiehajúcich satelitov je slabý, preto nedokáže prejsť cez pevné konštrukcie alebo vodu. Preto keď ste doma, v kancelárii alebo v inej budove, je typické, že príjem GPS v hodinkách nefunguje.

GPS signal strength Kailash