Začíname

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Začíname

Začíname

Prvé spustenie zariadenia Suunto Kailash je rýchle a jednoduché. Ak hodinky zachytia signál GPS, čas, dátum a poloha sa nastavia automaticky.

  1. Prebuďte hodinky podržaním stlačeného tlačidla 7R, kým sa nezapne displej.

startup

  1. Vyberte jazyk tlačidlom 7R alebo dolným tlačidlom a potvrďte stredným tlačidlom.

select language Kailash

  1. Pokračujte nastavením jednotiek a formátu času.
  2. Počkajte, kým hodinky zachytia satelity a aktualizujú čas, dátum a polohu. Ak hodinky nezachytia signál GPS, dátum a čas nastavte manuálne.
  3. Voliteľné: vykonajte párovanie so smartfónom. Pozri Párovanie pomocou aplikácie Suunto 7R App