Kulay ng display

Suunto Kailash Gabay ng Gumagamit - 2.0

Kulay ng display

Bilang default, may madilim na background ang display. Maaari mong i-invert ang mga kulay upang gawing mas maliwanag ang background sa pamamagitan ng pag-i-invert sa display. Maaari mong gawin ito sa menu ng mga opsyon sa ilalim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Display (Display) » Invert display (I-invert ang display).