Suunto Spartan Sport Wrist HR - Reference - Patentmeddelelse

Suunto Spartan Sport Wrist HR Brugervejledning - 2.0

Patentmeddelelse

Patentmeddelelse

Dette produkt er beskyttet af de anmeldte patentansøgninger og deres tilsvarende nationale rettigheder: FI 20155573, US 7,324,002, US 7,271,774, US 13/794,468, US 13/833,755, US 13/827,418, US 14/195,670, US 14/331,268, US 14/839,928, US 14/882,487.

Yderligere patentansøgninger er blevet indsendt.

Den optiske Valencell-pulsmåler, der bruges i dette produkt, er beskyttet af patenter og ventende patentansøgninger og deres tilsvarende nationale rettigheder. Du kan finde yderligere oplysninger på valencell.com/patents/.