Suunto Spartan Trainer Wrist HR - BEZPECNOST
Find a dealer/service center

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

BEZPECNOST

BEZPECNOST

Typy bezpecnostných opatrení

VAROVANIE:
  • používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobit zranenie alebo smrt.
POZOR:
  • používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré spôsobia poškodenie výrobku.
POZNÁMKA:
  • používa sa na zdôraznenie dôležitých informácií.
TIP:
  • používa sa na oznacenie extra tipov na používanie funkcií zariadenia.

Bezpecnostné opatrenia

VAROVANIE:

Aj ked naše výrobky splnajú priemyselné normy, pri kontakte výrobku s pokožkou môže dôjst k alergickým reakciám alebo podráždeniam pokožky. V takýchto prípadoch okamžite prestante výrobok používat a obrátte sa na lekára.

VAROVANIE:

Pred zacatím cvicebného programu sa vždy informujte u lekára. Prepínanie môže spôsobit vážne poranenia.

VAROVANIE:

Iba na rekreacné použitie.

VAROVANIE:

Nespoliehajte sa len na GPS alebo výdrž batérie výrobku. Vždy používajte mapy a iné záložné materiály na zaistenie svojej bezpecnosti.

POZOR:

Na výrobok nepoužívajte rozpúštadlá, mohol by sa poškodit jeho povrch.

POZOR:

Na výrobok nepoužívajte repelenty proti hmyzu, mohol by sa poškodit jeho povrch.

POZOR:

Nevyhadzujte výrobok do komunálneho odpadu, ale po skoncení životnosti ho zlikvidujte ako elektronický odpad, aby ste chránili životné prostredie.

POZOR:

Predchádzajte nárazu alebo pádu výrobku, mohol by sa poškodit.

POZNÁMKA:

V spolocnosti Suunto používame pokrocilé snímace a algoritmy na generovanie metrík, ktoré vám môžu pomôct pri vašich aktivitách a dobrodružstvách. Snažíme sa dosahovat co najvyššiu presnost. Žiadne údaje, ktoré naše produkty a služby zhromaždujú, však nie sú dokonale spolahlivé, rovnako metriky, ktoré vytvárajú, nie sú absolútne presné. Kalórie, srdcová frekvencia, poloha, detekcia pohybu, rozpoznávanie záberu, indikátory fyzického stresu a dalšie merania nemusia zodpovedat realite. Produkty a služby spolocnosti Suunto sú urcené len na rekreacné používanie a nie sú urcené na zdravotnícke úcely akéhokolvek druhu.