Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcie - Automatické pozastavenie

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.0

Automatické pozastavenie

Automatické pozastavenie

Automatické pozastavenie pozastaví zaznamenávanie cvičenia, keď je vaša rýchlosť nižšia ako 2 km/h. Keď sa rýchlosť zvýši nad 3 km/h, zaznamenávanie automaticky pokračuje.

Na webe Movescount môžete nastaviť zapnutie/vypnutie automatického pozastavenia pre každý športový režim. Automatické pozastavenie môžete zapnúť alebo vypnúť z nastavení športového režimu v hodinkách pred spustením zaznamenávania cvičenia.

Ak je automatické pozastavenie počas zaznamenávania zapnuté, vyskakovacie okno vás upozorní, keď sa zaznamenávanie automaticky pozastaví.

autopause Trainer

Stlačením stredného tlačidla zobrazíte a môžete prepínať medzi aktuálnou vzdialenosťou, srdcovou frekvenciou, časom a úrovňou nabitia batérií.

autopause time Trainer

Zaznamenávanie môže pokračovať automaticky, keď sa znovu začnete pohybovať, alebo manuálne z vyskakovacej obrazovky stlačením pravého horného tlačidla.