Suunto Spartan Trainer Wrist HR - เริ่มต้นใช้งาน

Suunto Spartan Trainer Wrist HR คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มใช้ Suunto Spartan Trainer Wrist HR ครั้งแรกได้ง่ายและรวดเร็ว

 1. ใช้สาย USB ที่ให้มาเสียบชาร์จนาฬิกากับแหล่งจ่ายไฟเพื่อปลุกนาฬิกาให้ทำงาน

  ขั้นตอนการตั้งค่า 1 ใน Spartan Trainer

 2. ดึงสาย USB ออกจากนาฬิกา

  ขั้นตอนการตั้งค่า 2 ใน Spartan Trainer

 3. กดปุ่มตรงกลางเพื่อเริ่มวิซาร์ดการตั้งค่า

  วิซาร์ดการตั้งค่าใน Spartan Trainer

 4. เลือกภาษาที่ต้องการโดยกดปุ่มขวาบนหรือขวาล่าง แล้วยืนยันด้วยปุ่มตรงกลาง

  การเลือกภาษาใน Spartan Trainer

 5. ทำตามคำแนะนำจากตัวช่วยเพื่อตั้งค่าเบื้องต้นให้เสร็จสิ้น กดปุ่มขวาบนหรือขวาล่างเพื่อเปลี่ยนค่า จากนั้นกดปุ่มตรงกลางเพื่อเลือกและไปยังขั้นตอนถัดไป

หลังจากทำตามตัวช่วยแล้ว ให้ชาร์จนาฬิกาด้วยสาย USB ที่ให้มาจนกระทั่งแบตเตอรี่เต็ม

คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง SuuntoLink ลงคอมพิวเตอร์หรือเครื่อง Mac เพื่อรับซอฟต์แวร์อัปเดตสำหรับนาฬิกา เราขอแนะนำให้อัปเดตนาฬิกาเมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่ที่ใช้งานได้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน www.movescount.com/connect

หมายเหตุ:

SuuntoLink ยังเพิ่มประสิทธิภาพ GPS ของนาฬิกาได้ด้วย โปรดเชื่อมต่อนาฬิกากับ SuuntoLInk อยู่เสมอเพื่อปรับสัญญาณการติดตาม GPS ให้ดี