Servicemenuen

Suunto Traverse Brugervejledning - 2.0

Servicemenuen

Du åbner servicemenuen ved at holde BACK LAP og START nede samtidigt, indtil uret viser servicemenuen.

enter service

Servicemenuen indeholder følgende punkter:

 • Info:
  • Air pressure: Viser det aktuelle absolutte lufttryk og temperaturen.
  • Version: Viser den aktuelle software- og hardwareversion.
  • BLE: Viser den aktuelle Bluetooth Smart-version.
 • Display:
  • LCD-test: Gør det muligt at teste, om LCD-displayet fungerer korrekt.
 • HANDLING:
  • Sluk: Gør det muligt at sætte uret i dvaletilstand.
  • GPS-nulstilling: Gør det muligt at nulstille GPS.
BEMÆRK:

Sluk er en strømsparetilstand. Følg den normale opsætningsprocedure for at vække enheden. Alle indstillinger, bortset fra klokkeslæt og data, bevares. Du skal blot bekræfte dem i opsætningsguiden.

BEMÆRK:

Uret skifter til strømsparetilstand, når det ikke flyttes i 10 minutter. Uret aktiveres igen, når det flyttes.

BEMÆRK:

Indholdet af servicemenuen kan ændres uden forudgående varsel ved opdateringer.

Nulstilling af GPS

Hvis GPS-enheden ikke fungerer korrekt, kan du nulstille GPS-dataene i servicemenuen.

Sådan nulstilles GPS:

 1. Rul til HANDLING i servicemenuen ved hjælp af LIGHT og åbn med NEXT.
 2. Tryk på LIGHT for at rulle til GPS-nulstilling og åbn med NEXT.
 3. Tryk på START for at bekræfte GPS-nulstillingen, eller tryk på LIGHT for at annullere.
BEMÆRK:

Nulstilling af GPS nulstiller GPS-data og værdier for kalibrering af kompasset. Gemte logge fjernes ikke.