การติดตามตรวจสอบกิจกรรม

Suunto Traverse คู่มือการใช้งาน - 2.0

Table of Content

การติดตามตรวจสอบกิจกรรม

การติดตามตรวจสอบกิจกรรม

Suunto Traverse จะนับจำนวนก้าวเดินในแต่ละวันของคุณและประมาณการเผาผลาญแคลอรี่ของวันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ

การนับจำนวนก้าวโดยประมาณในแต่ละวันจะมีในมุมมองหลักในการแสดงผลเวลา กด VIEW (มุมมอง) เพื่อเปลี่ยนมุมมองตัวนับจำนวนก้าว การนับจำนวนก้าวจะอัพเดตทุกๆ 60 วินาที

time step view

จำนวนก้าวในแต่ละวันและการเผาผลาญแคลอรี่จะแสดงในส่วน DISPLAYS (จอแสดงผล) » จำนวนก้าว (จำนวนก้าว) ค่าจะรีเซ็ตทุกวันเมื่อเวลาเที่ยงคืน

steps calories logbook

หมายเหตุ:

การติดตามตรวจสอบกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของคุณที่วัดจากเซนเซอร์ของนาฬิกา ค่าที่ได้จากการติดตามตรวจสอบกิจกรรมจะเป็นประมาณการและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาทางการแพทย์ใดๆ

ประวัติจำนวนก้าว

Suunto Traverse แสดงประวัติจำนวนก้าวของคุณอย่างครบถ้วน จอแสดงผลจำนวนก้าวจะแสดงข้อมูลประจำวันของคุณ เช่นเดียวกับภาพรวมแนวโน้มรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี คุณสามารถแสดง/ซ่อนการแสดงผลเข็มทิศจากเมนูเริ่มต้นได้ในส่วน DISPLAYS (การแสดงผล) » จำนวนก้าว (จำนวนก้าว) เมื่อเปิดใช้งาน คุณสามารถดูประวัติจำนวนก้าวได้โดยกด NEXT (ถัดไป) เพื่อเลื่อนดูในจอแสดงผลที่ใช้งาน

steps display เมื่ออยู่ในจอแสดงผลจำนวนก้าว คุณสามารถกด VIEW (มุมมอง) เพื่อดูแนวโน้ม 7 วัน 30 วันและรายปีของคุณ steps display views