SIKKERHED
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Brugervejledning - 2.0

SIKKERHED

SIKKERHED

Typer af sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL:
  • bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
FORSIGTIG:
  • bruges i forbindelse med en procedure eller situation, der medfører beskadigelse af produktet.
BEMÆRK:
  • bruges til at fremhæve vigtige oplysninger.
TIP:
  • bruges til at vise ekstra tip til, hvordan du kan benytte enhedens funktioner og egenskaber.

Sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL:

ALLERGISKE REAKTIONER ELLER HUDIRRITATION KAN FOREKOMME, NÅR PRODUKTET ER I KONTAKT MED HUDEN, SELV OM VORES PRODUKTER OVERHOLDER BRANCHESTANDARDERNE. HOLD I GIVET FALD STRAKS INDE MED BRUGEN, OG SØG LÆGE.

ADVARSEL:

KONSULTÉR ALTID DIN LÆGE, FØR DU PÅBEGYNDER ET TRÆNINGSPROGRAM. OVERANSTRENGELSE KAN FORÅRSAGE ALVORLIG PERSONSKADE.

ADVARSEL:

KUN TIL FRITIDSBRUG.

ADVARSEL:

DU MÅ IKKE UDELUKKENDE STOLE PÅ GPS'EN ELLER BATTERIETS LEVETID. BRUG ALTID KORT OG ANDET BACKUPMATERIALE AF HENSYN TIL DIN EGEN SIKKERHED.

FORSIGTIG:

ANVEND IKKE OPLØSNINGSMIDLER AF NOGEN ART PÅ PRODUKTET, DA DET KAN BESKADIGE OVERFLADEN.

FORSIGTIG:

ANVEND IKKE INSEKTMIDLER PÅ PRODUKTET, DA DET KAN BESKADIGE OVERFLADEN.

FORSIGTIG:

SMID IKKE PRODUKTET VÆK, MEN BEHANDL DET SOM ELEKTRONISK AFFALD FOR AT PASSE PÅ MILJØET.

FORSIGTIG:

UNDLAD AT SLÅ PÅ ELLER TABE ENHEDEN, DA DEN KAN BLIVE BESKADIGET.

BEMÆRK:

Hos Suunto bruger vi avancerede sensorer og algoritmer til at generere mål, der kan hjælpe dig i dine aktiviteter og oplevelser. Vi stræber efter at være så nøjagtige som muligt. Ingen af de data, som vores produkter og tjenester indsamler, er dog helt pålidelige, og de deraf genererede målinger er heller ikke helt præcise. Kalorier, puls, placering, opdagelse af bevægelse, skudgenkendelse, indikatorer på fysisk stress og andre målinger stemmer muligvis ikke overens med virkeligheden. Suunto-produkter er kun til fritidsbrug og er ikke beregnet til medicinske formål af nogen art.