Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr. 750 | ON TIME FOR CHRISTMAS: SHOP BEFORE DECEMBER 20TH! | FREE RETURNS

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Brugervejledning - 1.12

 • Registrering af en øvelse

Registrering af en øvelse

Ud over en overvågning af aktiviteter 24/7 kan du bruge dit ur til at registrere dine træningssessioner eller andre aktiviteter for at få detaljeret feedback og følge din fremgang.

Sådan registreres en øvelse:

 1. Tag pulssensor på (tilbehør).
 2. Stryg nedad eller tryk på den øverste knap for at åbne startprogrammet.
 3. Tryk på træningsikonet, eller tryk på den midterste knap.

Exercise icon Spartan

 1. Stryg op eller ned for at rulle gennem sportstilstandene, og tryk på den, du ønsker at bruge. Du kan også rulle igennem ved hjælp af de øvre og nedre knapper, og bekræfte med den midterste knap.
 2. Over startindikatoren vises et sæt ikoner, som afhænger af, hvad du bruger sammen med sportstilstanden (f.eks. puls, GPS og fod-POD). Disse er grå og blinker, mens de søger, og bliver grønne, når et signal er blevet fundet. Du kan vente på, at hvert ikon bliver grønt, eller starte registreringen når som helst ved at trykke på den midterste knap.

Running mode start

 1. Under en registrering kan du skifte displays ved hjælp af den midterste knap eller ved at bruge touchskærmen, hvis den er aktiveret.
 2. Tryk på den øverste knap for at sætte registreringen på pause. Tryk på den nederste knap for at stoppe og gemme, eller tryk på den øverste knap for at fortsætte.

Recording paused Spartan

Hvis sportstilstanden, som du har valgt, har indstillinger såsom valg af varighedsmål, kan du justere dem inden du starter registreringen ved at stryge opad eller trykke på den nederste knap. Du kan også justere indstillingerne for sportstilstande, når du laver en registrering, ved at holde den midterste knap nede.

TIP:

Under registreringen kan du trykke på skærmen for at se en pop-op meddelelse, som viser det nuværende klokkeslæt og batteriniveau.

Hvis du bruger en multisportstilstand kan du skifte sport ved at holde den øverste knap nede.

Når du stopper registreringen, bliver du spurgt ind til, hvordan du havde det. Du kan svare eller springe spørgsmålet over (se Følelse). Derefter får du en oversigt over aktiviteten, som du kan gennemse ved hjælp af touchskærmen eller af knapper.

Hvis du udførte en registrering, som du ikke ønsker at gemme, kan du slette loggen ved at rulle ned til bunden af oversigten og trykke på sletningsknappen. Du kan også slette logfiler på samme måde fra logbogen.

Log delete

Navigation under træning

Du kan navigere en rute eller til en seværdighed, mens du optager en øvelse.

Den sportstilstand, som du bruger, skal have GPS aktiveret for at kunne få adgang til navigationsmulighederne. Hvis sportstilstandens GPS-nøjagtighed er OK eller God, når du vælger en rute eller en seværdighed, ændres GPS-nøjagtigheden til Bedst.

Sådan navigerer du under træning:

 1. Opret en rute eller en seværdighed i Suunto Movescount, og synkronisér dit ur, hvis du ikke allerede har gjort det.
 2. Vælg en sportstilstand, der bruger GPS, og stryg derefter op, eller tryk på den nederste knap for at åbne mulighederne. Alternativt kan du starte optagelsen først og derefter holde den midterste knap nede for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
 3. Rul til Navigation, og tryk på indstillingen, eller tryk på den midterste knap
 4. Stryg op og ned, eller tryk på de øverste og nederste knapper for at vælge en navigationsmulighed, og tryk på den midterste knap.
 5. Vælg den rute eller den seværdighed, du vil navigere efter, og tryk på den midterste knap. Tryk derefter på den øverste knap for at starte med at navigere.

Hvis du ikke har startet optagelsen af træningen endnu, tager det sidste trin dig tilbage til indstillingerne for sportstilstand. Rul tilbage til startskærmbilledet, og start din optagelse som normalt.

Under træningen skal du stryge til højre eller trykke på den midterste knap for at rulle til navigationsdisplayet, hvor du vil se den rute eller den seværdighed, som du har valgt. Hvis du ønsker flere oplysninger om navigationsdisplayet, skal du seNavigation til en seværdighed og Ruter.

Når du er på dette display, kan du stryge op eller trykke på den nederste knap for at åbne dine navigationsmuligheder. Fra navigationsmulighederne kan du f.eks. vælge en anden rute eller en anden seværdighed, tjekke dine nuværende placeringskoordinater eller afslutte navigation ved at vælgeBrødkrumme.

Strømbesparende indstillinger for sportstilstand

Du kan forlænge batteriets levetid, mens du bruger sportstilstande med GPS, ved at justere nøjagtigheden for GPS (se GPS-præcision og strømbesparelse). Hvis du vil forlænge batteriets levetid yderligere, kan du justere følgende strømbesparende funktioner:

 • Skærmfarve: Som standard bruger skærmen det fulde spektrum af farver. Når du aktiverer indstillingen Lav farve, bruger skærmen færre farver, hvilket reducerer den nødvendige mængde batteristrøm.
 • Timeout for skærm: Normalt er displayet altid tændt under træningen. Når du aktiverer timeout for displayet, slukkes det efter 10 sekunder for at spare på batteriet. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for displayet igen.

Sådan aktiveres strømbesparende muligheder:

 1. Før du starter optagelse af din træning, skal du stryge op eller trykke på den nederste knap for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
 2. Rul ned til Strømsparetilstand, og tryk på indstillingen, eller tryk på den midterste knap
 3. Justér de strømbesparende indstillinger, som du ønsker, og stryg derefter til højre, eller hold den midterste knap nede for at afslutte de strømbesparende indstillinger.
 4. Rul tilbage til startskærmbilledet, og start din træning som normalt.
BEMÆRK:

Hvis timeout for displayet er aktiveret, kan du stadig få mobilunderretninger samt lyd- og vibrationsadvarsler. Andre visuelle hjælpemidler, som f.eks. automatisk pause pop-up, vises ikke.

Table of Content