Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr. 750 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content
Table of Content
  • Features

Features

Следене на активността

Вашият часовник следи цялостното ви ниво на активност през деня. Това е важен фактор, независимо дали искате само да се поддържате здрави и във форма, или тренирате за предстоящо състезание.

Добре е да сте активни, но когато тренирате усилено, трябва да си осигурявате достатъчно дни на почивка с ниско ниво на активност.

Броячът за активност автоматично се нулира всеки ден в полунощ. В края на седмицата (неделя) часовникът предоставя обобщение на вашата активност, като показва средните нива за седмицата и общите стойности за отделните дни.

От дисплея на циферблата на часовника плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да видите общия си брой крачки за деня.

Следене на активността крачки Spartan

Часовникът ви брои крачките чрез акселерометър. Общият брой крачки се натрупва денонощно, включително и докато записвате тренировъчни сесии или други активности. При някои специфични спортове обаче, като плуване и колоездене, не се броят крачки.

Освен крачките, можете да видите и приблизителните изгорени калории за деня, когато докоснете екрана.

Следене на активността калории Spartan

Голямото число в средата на дисплея е изчисленият брой калории, изгорени до момента при активно движение. Под него виждате общия брой изгорени калории. Общият брой включва както калориите, изгорени при активно движение, така и вашия базов метаболизъм в покой (БМП) (вижте по-долу).

Пръстенът и на двата дисплея показва колко близо сте до вашите цели за дневна активност. Тези цели могат да се променят според личните ви предпочитания (вижте по-долу)

Можете също така да проверявате своята активност през последните седем дни с плъзване надясно. Докоснете екрана или натиснете средния бутон, за да превключите между крачки и калории.

Следене на активността крачки седмица

Цели за активност

Можете да променяте дневните цели както за крачки, така и за калории. Докато сте в дисплея за активност, докоснете и задръжте пръста си върху екрана или задръжте натиснат средния бутон, за да отворите настройките за цели за активност.

Цели за активност

Когато задавате целта си за крачки, дефинирате общия брой крачки за деня.

Общият брой калории, които горите на ден, се основава на два фактора: вашият базов метаболизъм в покой (БМП) и вашата физическа активност.

Цели за активност калории

Вашият БМП е количеството калории, което тялото ви изгаря, докато е в покой. Това са калориите, от които тялото ви има нужда, за да поддържа температурата си и основни функции като мигането на очите или сърцебиенето. Стойността се основава на личния ви профил, включително фактори като възраст и пол.

Когато зададете цел за калории, дефинирате колко калории искате да изгаряте в допълнение към вашия БМП. Това са вашите т. нар. „активни калории”. Пръстенът около дисплея за активност се придвижва в зависимост от това колко активни калории изгаряте през деня в сравнение с целта ви.

Моментен сърдечен ритъм

Дисплеят за моментен сърдечен ритъм предоставя 12-часов поглед върху вашия сърдечен ритъм. Дисплеят показва вашия сърдечен ритъм за времеви отрязък от 10 минути като графика, заедно с прогноза за изразходените калории на час и текущия сърдечен ритъм.

Instant HR

За да видите моментния сърдечен ритъм:

  1. От изгледа с циферблата на часовника, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите до дисплея за наблюдение на активността през деня.
  2. Плъзнете наляво, за да стигнете до дисплея за моментен сърдечен ритъм и изчакайте оптичния сензор да засече сърдечния ви ритъм.
  3. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да излезете от дисплея и да се върнете към изгледа с циферблата.

Пулс за деня

Дисплеят за сърдечен ритъм за деня предоставя 12-часов поглед върху вашия сърдечен ритъм. Това е полезен източник на информация относно например вашето възстановяване след тежка тренировка.

Дисплеят показва графика с вашия сърдечен ритъм в рамките на 12 часа. Графиката е построена, използвайки вашия среден сърдечен ритъм на база 24-минутни времеви отрязъци. В допълнение получавате прогноза за средния разход на калории на час и данни за най-бавния ви сърдечен ритъм за този 12-часов период.

Вашият най-бавен сърдечен ритъм за последните 12 часа е добър показател за начина, по който се възстановявате. Ако сърдечният ритъм е по-ускорен от обичайно, вероятно не сте се възстановили напълно от последната си тренировка.

Daily HR

Ако запишете тренировка, сърдечният ви ритъм за деня ще отрази ускорения сърдечен ритъм и изразходените калории по време на тренировката. Не забравяйте обаче, че графиката и нивата на изразходени калории са средни стойности. Ако сърдечният ви ритъм достигне 200 удара в минута, докато тренирате, в графиката не се отразява максималната стойност, а средната стойност за 24-те минути, в които сте достигнали връхната стойност.

Преди да видите дисплея за сърдечния ви ритъм за деня, трябва да активирате функцията за сърдечен ритъм в рамките на деня. Можете да я включите или изключите от настройките, в Activity (Активност). Ако сте в дисплея за наблюдение на активността, имате и достъп до настройките на активността, като задържите средния бутон натиснат.

При включена функция за отчитане на сърдечен ритъм за деня, вашият часовник включва оптичния сензор за измерване на сърдечен ритъм редовно, за да проверява сърдечния ви ритъм. Това малко увеличава консумацията на енергия от батерията.

Daily HR setting

След като функцията е активирана, на часовника са му необходими 24 минути, преди да започне да показва информация за сърдечния ритъм през деня.

За да видите сърдечния ритъм за деня:

  1. От изгледа с циферблата на часовника, плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите до дисплея за наблюдение на активността през деня.
  2. Плъзнете наляво, за да видите дисплея за моментно показване на сърдечен ритъм, след което докоснете екрана или натиснете средния бутон, за да превключите към показване на сърдечния ритъм за деня.
  3. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да излезете от дисплея и да се върнете към изгледа с циферблата.
бележка:

Ако носите часовника, докато спите, той може и да не следи сърдечния ви ритъм през цялата нощ. Часовникът влиза в режим на готовност, което изключва оптичния сензор, ако не се движите за по-продължително време.

Table of Content