Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr. 750 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content
Table of Content
  • Тонове и вибрация

Тонове и вибрация

Алармите с тонове и вибрации се използват за известия, аларми и други ключови събития или действия. И двете могат да бъдат променяни от настройките в General (Общи) » Tones (Тонове).

За всяка можете да избирате от следните опции:

  • All on (Всички са включени): всички събития активират аларма
  • All off (Всички са изключени): никое събитие не активира аларма
  • Buttons off (Изключени бутони): всички събития освен натискането на бутони активират аларми

Table of Content