Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr. 750 | SUUNTO CUSTOMIZER IS BACK | FREE RETURNS

Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro Потребителско ръководство - 1.12

Table of Content
Table of Content
 • Точки на интерес

Точки на интерес

Точката на интерес или POI (Point of Interest) е специално местоположение, като например място за къмпинг или панорамна гледка край дадена пътека, която можете да запазите, и до която да се върнете по-късно. Можете да създавате POI в Suunto Movescount или в часовника си, като запишете настоящото си местоположение.

Всяка POI се дефинира чрез:

 • Име на POI
 • Тип POI
 • Дата и час на създаване
 • Географска ширина
 • Географска дължина
 • Изкачване

В часовника си можете да съхранявате до 250 POI.

Добавяне или изтриване на POI

Можете да добавите POI към часовника си или чрез Suunto Movescount, или като запишете настоящото си местоположение в часовника.

Добавяне на POI чрез Suunto Movescount:

 1. Отидете в настройките на часовника си в уебсайта на Suunto Movescount.
 2. Разширете отдел Navigation (Навигация) и след това POIs (Points of Interest) (POIs (Точки на интерес)).
 3. Кликнете върху Create new point of interest (Създаване на нова точка на интерес) и попълнете информацията за съответната POI. Използвайте картата, за да впишете географска дължина и ширина.
 4. Запишете POI и я добавете към часовника си, като изберете Use in watch (Използвай в часовника).
 5. Синхронизирайте часовника си с Movescount, като използвате SuuntoLink (USB кабел) или приложението Suunto Movescount (Bluetooth).

Ако сте навън с часовника си и попаднете на място, което искате да запишете като POI, можете да добавите местоположението директно в часовника си. POI бива добавена към вашия списък с POI в часовника и ще бъде добавена във вашия списък с POI в Movescount при следващата синхронизация.

Добавяне на POI чрез часовника:

 1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) и докоснете иконата или натиснете средния бутон.
 3. Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите надолу до Your location (Вашето местоположение) и натиснете средния бутон.
 4. Изчакайте часовникът да активира GPS и да намери местоположението ви.
 5. Когато часовникът покаже вашите географски ширина и дължина, натиснете горния бутон, за да запишете местоположението си като POI и изберете типа POI.
 6. По подразбиране името на POI е същото като типа POI (с пореден номер след него). Можете да редактирате името по-късно в Movescount.

Изтриване на POI

Можете да премахнете POI от часовника си, като деактивирате настройката Use in watch (Използвай в часовника) за съответната POI в Movescount, или като изтриете POI от списъка с POI в часовника.

Изтриване на POI в часовника:

 1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) и докоснете иконата или натиснете средния бутон.
 3. Плъзнете нагоре или натиснете долния бутон, за да превъртите надолу до POIs (POI), и натиснете средния бутон.
 4. Превъртете до POI, която искате да премахнете от часовника, и натиснете средния бутон.
 5. Превъртете до края на информацията и изберете Delete (Изтриване).

Когато изтривате POI от часовника си, POI не се изтрива изцяло. Следващия път, когато синхронизирате часовника си с Movescount, изтритата POI ще бъде деактивирана.

За окончателно изтриване на POI трябва да я изтриете от Movescount.

Oкончателно изтриване на POI:

 1. Влезте в настройките на часовника ви в Movescount.
 2. Разширете отдел Navigation (Навигация) и след това POIs (Points of Interest) (POIs (Точки на интерес)).
 3. Превъртете до POI, която искате да изтриете, и кликнете върху иконата с кошче за боклук.
 4. Синхронизирайте часовника си с Movescount, като използвате SuuntoLink (USB кабел) или приложението Suunto Movescount (Bluetooth), за да премахнете POI и от списъка с POI в часовника си.

Навигиране до POI

Можете да навигирате до всяка POI в списъка с POI в часовника ви.

бележка:

Когато навигирате до дадена POI, часовникът ви използва GPS в максимална степен.

За да навигирате до POI:

 1. Плъзнете надолу или натиснете горния бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) и изберете иконата или натиснете средния бутон.
 3. Превъртете до POIs (POIs) и натиснете средния бутон, за да отворите вашия списък с POI.
 4. Превъртете до POI, до която искате да отидете, и натиснете средния бутон.
 5. Натиснете горния бутон, за да стартирате навигацията.
 6. Натиснете горния бутон отново по всяко време, за да спрете навигацията.

Навигацията до POI разполага с два изгледа:

 • POI изглед с индикатор за посоката и разстояние до POI.

POI detail view

 • изглед-карта, който показва настоящото ви местоположение спрямо POI и вашата следа (изминатия от вас маршрут)

POI map view

Плъзнете наляво или надясно, или натиснете средния бутон, за да превключите между изгледите.

подшушвам:

Докато сте в изгледа с POI, докоснете екрана, за да видите допълнителна информация в долния ред, като например разлика в надморската височина между сегашната ви позиция и POI, и предполагаемото време на пристигане (estimated time of arrival; ETA) или предполагаемото време по маршрута (estimated time en route; ETE).

В изгледа-карта останалите POI в околността се показват в сиво. Докоснете екрана, за да превключите между картата с общия изглед и по-детайлен изглед. При по-детайлния изглед настройвате мащаба, като натиснете средния бутон и после увеличите или намалите мащаба с горния и долния бутон.

Докато навигирате, можете да плъзнете по екрана отдолу нагоре или да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към данните за POI и до действия като записване на настоящото ви местоположение или избор на друга POI, до която да навигирате, както и приключване на навигацията.

Типове POI

В Suunto Spartan Sport Wrist HR Baro са налични следните икони на POI:

poi basicобща точка на интерес
poi beddingЛеговище (животно, за лов)
poi beginНачало (начало на маршрут или следа)
poi biggameЕдър дивеч (животно, за лов)
poi birdПтица (животно, за лов)
poi homeСграда, дом
poi cafeКафе, храна, ресторант
poi campЛагер, къмпинг
poi carКола, паркинг
poi caveПещера
poi hillСкала, хълм, планина, долина
poi lakeБряг, езеро, река, вода
poi crossroadКръстовище
poi emergСпешен случай
poi endКрай (край на маршрут или следа)
poi fishРиба, въдица
poi forestГора
poi geoГеокеш
poi hotelХостел, хотел, хижа
poi infoИнфо
poi meadowЛивада
poi peakВръх
poi printsСледи (на животно за лов)
poi roadПът
poi rockСкала
poi rubОтъркване (маркировка от животно, за лов)
poi scrapeОстъргване (маркировка от животно, за лов)
poi shotИзстрел (при лов)
poi sightГледка
poi smallgameДребен дивеч (животно, за лов)
poi standСтоянка (за лов)
poi trailСледа
poi camКамера за следа (за лов)
poi waterfallВодопад

Table of Content