Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Brugervejledning

Registrering af en træning

Ud over den daglige aktivitetssporing kan du bruge dit ur til at registrere dine træningssessioner eller andre aktiviteter for at få detaljeret feedback og følge dine fremskridt.

Sådan registreres en træning:

 1. Tag pulssensoren på (valgfrit).

 2. Rul op til træningsikonet, og vælg med den midterste knap.

  Exercise icon Spartan Trainer

 3. Tryk på øverste eller nederste højre knap for at rulle gennem sportstilstandene, og tryk på den midterste knap for at vælge den, du vil bruge.

 4. Over startindikatoren vises et sæt ikoner, som afhænger af, hvad du bruger sammen med sportstilstanden (f.eks. puls og tilsluttet GPS). Pilikonet (tilsluttet GPS) blinker gråt under søgningen og skifter til grønt, når der er fundet et signal. Hjerteikonet (puls) blinker gråt under søgningen, og når der er fundet et signal, ændres det til et farvet hjerte fastgjort til et bælte, hvis du bruger en pulssensor. Hvis du bruger den optiske pulssensor, bliver det til et farvet hjerte uden bælte.

  Hvis du bruger en pulssensor, men ikonet kun skifter til grønt (hvilket betyder, at den optiske pulssensor er aktiv), skal du kontrollere, at pulssensoren er parret. Se Parring af POD'er og sensorer, og vælg sportstilstanden igen.

  Du kan vente på, at hvert ikon skifter til grønt, eller starte registreringen på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på den midterste knap.

  Start exercise

  Når registreringen er startet, låses den valgte pulskilde og kan ikke ændres under den igangværende træning.

 5. Under optagelse kan du skifte mellem displays med den midterste knap.

 6. Tryk på knappen øverst til højre for at stoppe registreringen. Stop og gem med knappen nederst til højre, eller genoptag knappen øverst til højre.

  Recording paused

Hvis den valgte sportstilstand har muligheder, som f.eks. indstilling af et varighedsmål, kan du justere dem, inden du starter optagelsen ved at trykke på nederste højre knap. Du kan også justere indstillingerne for sportstilstande under optagelse ved at holde den midterste knap trykket ned.

SF3 Sport Mode Options

Når du stopper registreringen, bliver du spurgt om, hvordan du følte dig under træningen. Du kan besvare eller springe over spørgsmålet (se Følelse). Så får du en oversigt over aktiviteten, som du kan gennemse med knappen øverst til højre eller nederst til højre.

Hvis du foretog en registrering, som du ikke ønsker at gemme, kan du slette logposten ved at rulle ned til Slet og bekræfte med den midterste knap. Du kan også slette logfiler på samme måde fra logbogen.

Log delete Trainer

Kalibrering af hastighed og afstand

Suunto 3/Suunto 3 Fitness er i stand til at måle løb og ganghastighed samt afstand ved hjælp af det indbyggede accelerometer i uret. Accelerometeret skal kalibreres til din personlige skridtlængde og bevægelse. Hvis det ikke kalibreres, kan uret ikke måle hastigheden og afstanden korrekt.

Den nemmeste måde at kalibrere dit ur på er ved at registrere de første løb eller gangtræning med tilsluttet GPS (se Tilsluttet GPS). Når du bruger GPS på din mobiltelefon, udføres hastigheden og afstandskalibreringen automatisk i baggrunden.

Sådan kalibreres dit ur manuelt:

 1. Optag en gå- og løbetræning med en kendt afstand (for eksempel på en bane) og i mindst 12 minutter. Se Registrering af en træning
 2. Redigér afstanden efter din træning i oversigten ved at trykke på den midterste knap, når distancen er fremhævet.

  SF3 Distance Calibration

BEMÆRK:

For at få det mest præcise resultat skal du kalibrere dit ur manuelt for både løb og gang.

Sportstilstande

Dit ur leveres med en lang række foruddefinerede sportstilstande. Tilstandene er designet til specifikke aktiviteter og formål, fra en afslappet gåtur udendørs til langrend.

Når du registrerer en træning (se Registrering af en træning), kan du rulle op og ned for at se den korte liste over sportstilstande. Vælg ikonet Anden i slutningen af den korte liste for at se hele listen med sportstilstande.

Hver sportstilstand har et unikt sæt displays, der viser forskellige data afhængigt af den valgte sportstilstand. Du kan redigere og tilpasse de data, der vises i urdisplayet under din træning med Suunto-appen.

Se, hvordan du tilpasser sportstilstande i Suunto-appen (Android) eller Suunto-appen (iOS).

Strømbesparende indstillinger for sportstilstand

Du kan bruge følgende strømbesparende indstillinger for at forlænge batterilevetiden:

 • Timeout for display: Normalt er displayet altid tændt under træningen. Når du aktiverer timeout for displayet, slukkes det efter 10 sekunder for at spare på batteriet. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for displayet igen.

Sådan aktiveres strømbesparende indstillinger:

 1. Inden du starter optagelse af en træning, skal du trykke på den nederste knap for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
 2. Rul ned til Strømsparetilstand og tryk på den midterste knap.
 3. Juster evt. indstillingerne for strømbesparelse, og hold den midterste knap trykket for at lukke indstillingerne for strømbesparelse.
 4. Rul tilbage op til startvisningen og start din træning som normalt.
BEMÆRK:

Hvis timeout for displayet er aktiveret, kan du stadig få mobilmeddelelser samt lyd- og vibrationsalarm.

Brug af mål, når du træner

Det er muligt at indstille forskellige mål med din Suunto 3/Suunto 3 Fitness, når du træner.

Hvis den valgte sportstilstand har mål som en mulighed, kan du justere dem, inden du starter registreringen ved at trykke nederst til højre.

Sport Mode Targets Trainer

Træning med generelle mål:

 1. Inden du starter optagelse af en øvelse, skal du trykke på knappen nederst til højre for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
 2. Vælg Mål og tryk på den midterste knap.
 3. Slå Generelt til ved at trykke på den midterste knap.
 4. Vælg Varighed eller Afstand.
 5. Vælg dit mål.
 6. Tryk på den nederste venstre knap for at gå tilbage til indstillingerne for sportstilstand.

Når du har aktiveret generelle mål, vises der en fremdriftslinje på hvert datadisplay.

ZoneDisplay Progress S3F

Du modtager også en besked, når du har nået 50 % af dit mål, og når dit valgte mål er nået.

Træning med intensitetsmål:

 1. Inden du starter optagelse af en øvelse, skal du trykke på knappen nederst til højre for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
 2. Vælg Mål og tryk på den midterste knap.
 3. Slå Intensitet til ved at trykke på den midterste knap.
 4. Vælg Puls eller Tempo.
 5. Vælg din målzone.
 6. Tryk på den nederste venstre knap for at gå tilbage til indstillingerne for sportstilstand

Tilsluttet GPS

Suunto 3/Suunto 3 Fitness er i stand til at registrere hastighed og afstand, når du løber eller går på basis af din håndledsbevægelse, men dette skal kalibreres til din personlige skridtlængde og bevægelse. Du kan enten kalibrere manuelt (se Kalibrering af hastighed og afstand), eller lad den tilsluttede GPS gøre det automatisk. Den håndledsbaserede hastighed og afstand kalibreres automatisk, når du bruger tilsluttet GPS.

Ud over mere præcis hastighed og afstand kan du desuden med tilsluttet GPS få vist et spor af din træning, som du kan se på et kort i Suunto-appen.

Sådan bruges tilsluttet GPS:

 1. Par dit ur med Suunto-appen, se Suunto-appen.
 2. Tillad, at Suunto-appen bruger placeringstjenester.
 3. Hold Suunto-appen aktiv.
 4. Start en sportstilstand med GPS.

GPS-ikonet på dit ur blinker gråt under søgning og bliver grønt, når forbindelsen til din telefons GPS er etableret.

Ikke alle sportstilstande bruger GPS. Hvis du ikke ser ikonet, betyder det at sportstilstanden er en aktivitet, hvor GPS ikke er nødvendig, som f.eks. på løbebånd eller svømme i en pool, eller at din Suunto 3/Suunto 3 Fitness ikke er parret med din telefon.

BEMÆRK:

Brug af tilsluttet GPS øger batteristrømforbruget på din mobile enhed. GPS-nøjagtigheden kan variere afhængigt af din mobilenhed og omgivende forhold. Bygninger kan f.eks. blokere GPS-signaler. Vær også opmærksom på, at GPS-data ikke er tilgængelig for alle versioner af mobiloperativsystemer, og at eksisterende support kan trækkes tilbage uden varsel.

Intervaltræning

Intervaltræning er en fælles form for træning bestående af gentagne sæt med høj og lav intensitet. Med Suunto 3/Suunto 3 Fitness kan du definere din egen intervaltræning for hver sportstilstand.

Når du definerer dine intervaller, skal der indstilles fire faktorer:

 • Intervaller: Til/fra-skifteknap, der aktiverer intervaltræning. Når du slå den til, tilføjes et display for intervaltræning til din sportstilstand.
 • Gentagelser: Antallet af intervaller + restitutionssæt, som du vil udføre.
 • Interval: Længden af dit højintensitetsinterval baseret på afstand eller varighed.
 • Restitution: Længden af din hvileperiode mellem intervaller baseret på afstand eller varighed.

Husk på, at hvis du bruger distance til at definere dine intervaller, skal du være i en sportstilstand, der måler distance. Målingen kan f.eks. baseres på mobilassisteret GPS, håndledsbaseret hastighed eller POD på fod eller cykel.

Træning med intervaller:

 1. Vælg din sport i startprogrammet.
 2. Inden du starter optagelse af en øvelse, skal du trykke på knappen nederst til højre for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
 3. Rul ned til Intervaller, og tryk på den midterste knap.
 4. Slå intervaller til, og justér indstillingerne beskrevet ovenfor.

  Interval training settings Trainer

 5. Rul op til Tilbage, og bekræft med den midterste knap.

 6. Tryk på den øverste højre knap, indtil du er tilbage i startvisningen, og start din træning som normalt.
 7. Tryk på den nederste venstre knap for at ændre visningen til intervaldisplayet, og tryk på den øverste højre knap, når du er klar til at starte din intervaltræning.

  Interval training start Trainer

 8. Hvis du vil stoppe intervaltræningen, inden du har gennemført alle dine gentagelser, skal du holde den midterste knap trykket for at åbne indstillingerne for sportstilstand og slå Intervaller fra.

BEMÆRK:

Mens du er i intervallerne, fungerer knapperne som normalt. Ved at trykke på knappen øverst til højre stopper træningsregistreringen for eksempel, ikke kun intervaltræningen.

Når du har stoppet optagelsen af din træning, slås intervaltræningen automatisk fra for den pågældende sportstilstand. De øvrige indstillinger gemmes dog, så du nemt kan starte den samme træning, næste gang du bruger sportstilstanden.

Svømning

Du kan bruge Suunto 3/Suunto 3 Fitness ved svømning i bassin.

Når du bruger en svømmesportstilstand, bruger uret svømmebassinets længde for at bestemme distancen. Du kan ændre bassinets længde efter behov under indstillingerne for sportstilstandene, inden du begynder at svømme.

BEMÆRK:

Håndleddets pulssensor fungerer måske ikke under vand. Brug en pulssensor på brystet for at opnå en mere pålidelig pulssporing.

Følelse

Hvis du træner regelmæssigt, er det vigtigt at fornemme, hvordan du føler dig efter hver session for at få en indikator for din generelle fysiske tilstand.

Der kan vælges mellem fem følelsesgrader:

 • Dårligt
 • Gnsn.
 • Godt
 • Meget godt
 • Fremragende

Du bestemmer, hvad disse muligheder betyder for dig. Det vigtigste er, at du bruger dem konsekvent.

For hver træningssession kan du registrere, hvordan du følte i uret,umiddelbart efter, at du stoppede optagelsen ved at besvare spørgsmålet 'Hvordan var det?'.

feeling how was it Trainer

Du kan springe over svaret på spørgsmålet ved at trykke på den midterste knap.

Displaytema

For at øge læsbarheden af urets display, mens du motionerer eller navigerer, kan du skifte mellem lyse og mørke temaer.

Med det lyse tema er displaybaggrunden lys og tallene mørke.

Med det mørke tema er kontrasten omvendt med mørk baggrund og lyse tal.

Temaet er en global indstilling, som du kan ændre i uret via en af indstillingerne for sportstilstand.

Sådan ændres displaytemaet fra indstillingerne for sportstilstand:

 1. Tryk på knappen øverst til højre på urdisplayet for at åbne startprogrammet.
 2. Rul til Træning, og tryk på den midterste knap.
 3. Gå til en vilkårlig sportstilstand, og tryk på knappen nederst til højre for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
 4. Rul ned til Tema, og tryk på den midterste knap.
 5. Skift mellem Lys og Mørk ved at trykke på knappen øverst til højre og nederst til højre, og acceptér med den midterste knap.
 6. Rul tilbage op for at forlade indstillingerne for sportstilstand, og start (eller afslut) sportstilstanden.

Table of Content