Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 5 Brugervejledning

Ruter

Du kan bruge Suunto 5 til at navigere efter ruter.

Sådan navigeres efter en rute:

 1. Tryk på knappen øverst til højre for at åbne startprogrammet.
 2. Rul til Navigation, og tryk på den midterste knap.

  Navigation icon Trainer

 3. Rul til Ruter, og tryk på den midterste knap for at åbne listen over ruter.

  Routes list Trainer

 4. Rul til den rute, du vil navigere efter, og tryk på den midterste knap.

 5. Tryk på knappen øverst til højre for at starte med at navigere.
 6. Tryk på knappen øverst til højre igen på et vilkårligt tidspunkt for at stoppe med at navigere.

  Route overview S5

I den detaljerede visning kan du zoome ind og ud ved at holde den midterste knap nede. Justér zoomniveauet ved hjælp af knappen øverst til højre og nederst til højre.

NavigationRoute S5

Mens navigationsdisplayet vises, kan du trykke på den nederste knap for at åbne en liste over genveje. Genvejene giver hurtig adgang til navigationshandlinger, f.eks. at gemme din aktuelle placering eller vælge en anden rute at navigere efter.

Alle sportstilstande med GPS har også valgmuligheder til ruterne. Se Navigation under træning.

Navigationsvejledning

Når du navigerer efter en rute, hjælper uret dig med at forblive på den rigtige vej ved at give dig yderligere notifikationer, mens du bevæger dig langs ruten.

Hvis du f.eks. bevæger dig mere end 100 m (330 fod) væk fra ruten, giver uret dig en notifikation om, at du ikke er på den rigtige vej, og fortæller dig også, når du igen er tilbage på ruten.

Når du når et rutepunkt/en seværdighed på ruten, vises en informativ pop op-meddelelse med distance og forventet tid på ruten (ETE) til næste rutepunkt eller seværdighed.

BEMÆRK:

Hvis du navigerer efter en rute, som krydser sig selv, som f.eks. et ottetal, og du foretager et forkert drej i krydset, antager uret, at du med vilje tager en anden vej på ruten. Uret viser det næste rutepunkt på baggrund af den nye bevægelsesretning. Du skal derfor holde øje med den stiplede linje for at sikre, at du bevæger dig i den rigtige retning, når du navigerer efter en kompliceret rute.

Højdenavigation

Hvis du navigerer på en rute med højdeoplysninger, kan du også navigere baseret på op- og nedstigning ved hjælp af højdeprofildisplayet. Mens hovednavigationsdisplayet vises (hvor du kan se din rute), skal du trykke på den midterste knap for at skifte til højdeprofildisplayet.

Højdeprofildisplayet viser følgende oplysninger:

 • Øverst: Din nuværende højde
 • Midten: Højdeprofil, der viser din aktuelle position
 • Nederst: Resterende opstigning eller nedstigning (tryk på knappen øverst til venstre for at skifte visning)

Højdenavigation Trainer

Hvis du afviger for langt fra ruten, mens du bruger højdenavigation, viser uret meddelelsen Uden for rute på højdeprofildisplayet. Hvis du ser denne meddelelse, skal du rulle til rutenavigationsdisplayet for at komme tilbage til ruten, før du fortsætter med højdenavigation.

Table of Content