Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 5 Brugervejledning

Overensstemmelse

For oplysninger om overensstemmelse skal du gå til “Produktsikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger”, som leveres sammen med din Suunto 5, eller som er tilgængelig på www.suunto.com/Suunto5Safety.

CE

Suunto Oy erklærer hermed, at radioudstyret af typen OW186 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EF. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

CE

Table of Content