Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 7 Brugervejledning

Sikkerhedsforanstaltninger

ADVARSEL:

Allergiske reaktioner eller hudirritation kan forekomme, når produktet er i kontakt med huden, selv om vores produkter overholder branchestandarderne. Hold i givet fald straks inde med brugen, og søg læge.

ADVARSEL:

Konsultér altid din læge, før du begynder et træningsprogram. Overanstrengelse kan forårsage alvorlig personskade.

ADVARSEL:

Kun til fritidsbrug.

ADVARSEL:

Stol ikke udelukkende på GPS'en eller på batteriets levetid i produktet. Brug altid kort og andet relevant materiale for at sørge for din sikkerhed.

FORSIGTIG:

Anvend ikke opløsningsmidler af nogen art på produktet, da det kan beskadige overfladen.

FORSIGTIG:

Anvend ikke insektmidler på produktet, da det kan beskadige overfladen.

FORSIGTIG:

Bortskaf ikke produktet som almindeligt affald, men behandl det som elektronisk affald for at beskytte miljøet.

FORSIGTIG:

Undgå at tabe eller støde produktet, da det kan blive beskadiget.

BEMÆRK:

Suunto bruger avancerede sensorer og algoritmer til at udføre målinger, der kan hjælpe dig med dine aktiviteter og din træning. Vi stræber efter at være så nøjagtige som muligt. Ingen af de data, som vores produkter og tjenester indsamler, er dog helt pålidelige, og de beregninger, de genererer, er ikke helt præcise. Kalorier, puls, placering, opdagelse af bevægelse, skudgenkendelse, indikatorer for fysisk påvirkning og andre målinger stemmer muligvis ikke overens med virkeligheden. Suunto-produkter er kun til fritidsbrug og er ikke beregnet til medicinske formål af nogen art.

Table of Content