Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto 9 Brugervejledning - 2.1

Overensstemmelse

CE

Suunto Oy erklærer hermed, at radioudstyret af typen OW183 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EF. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

CESCM

Overensstemmelse med FCC

Denne enhed overholder Del 15 i FCC-reglerne. Brug er afhængig af følgende to forhold:

(1) enheden må ikke skabe skadelig interferens, og

(2) enheden skal acceptere eventuel interferens, der modtages, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet. Dette produkt er blevet testet for at overholde FCC-standarder og er beregnet til privat eller kontorbrug.

Ændringer og justeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Suunto, kan ugyldiggøre tilladelsen til at anvende denne enhed under FCC's bestemmelser.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens til radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

  • Drej eller flyt den modtagende antenne.
  • Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
  • Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker for at få hjælp.

IC

Denne enhed overholder Industry Canadas licensundtagede RSS-standard(er). Brug er afhængig af følgende to forhold:

(1) enheden må ikke skabe interferens, og

(2) enheden skal acceptere eventuel interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet i enheden.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

NCC

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Table of Content