Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Brugervejledning

SuuntoPlus™ - Ghost Runner

Funktionen Ghost runner hjælper dig med at motivere dig selv under dit løb ved at indstille et måltempo for den digitale løber og viser din afstand til den digitale løber, mens du løber.

Sådan bruges Ghost runner med Suunto 9:

  1. Før du starter optagelse af din træning, skal du stryge op eller trykke på den nederste knap for at åbne indstillingerne for sportstilstand.
  2. Rul til og tryk på SuuntoPlus™-funktioner eller tryk på den midterste knap.
  3. Rul til og tryk på Ghost runner eller tryk på den midterste knap.
  4. Alternativt kan du indstille et afstands- eller varighedsmål for dit løb (i indstillingerne for sportstilstand).
  5. Rul op til startskærmen, og start din træning som normalt.
  6. Under træning skal du stryge til venstre eller trykke på den midterste knap, indtil du når displayet Ghost runner for at vise data om Ghost runner.

Målafstand eller varighed:
Valgfri indstilling. Justerer en målafstand i km eller miles eller en målvarighed for løbet. Dette muliggør beregning af sluttid/afstandsestimat, mens du løber. Målet er indstillet i indstillingerne for sportstilstand. Målestimatet vises i nederste række på displayet under løbet.

Ghost Runner-SuuntoPlus

Dataene for Ghost runner viser også følgende:

Måltempo

I øverste venstre hjørne vises måltempoet for det aktuelle løb automatisk baseret på den første kilometer eller efter dit seneste manuelle gennemsnitstempo per omgang. Før du låser dit måltempo i starten af løbet, viser dette felt det gennemsnitlige tempo, der med tiden bliver dit måltempo.

Aktuelt tempo

Dit aktuelle tempo vises øverst til højre.

Bagud/foran

Værdien i midten viser afstanden til den virtuelle Ghost runner, der bevæger sig med det fastsatte måltempo. En positiv værdi betyder, at du i øjeblikket er foran den virtuelle Ghost runner.

Table of Content