Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Ambit2 Brugervejledning - 2.1

Under træning

Suunto Ambit2 viser yderligere oplysninger under træningen. Disse supplerende oplysninger varierer afhængigt af, hvilken sportstilstand du har valgt. Se under Sportstilstande. Du får også flere oplysninger, hvis du bruger et pulsbælte og en GPS under træningen.

Suunto Ambit2 gør det muligt for dig at bestemme, hvilke oplysninger der skal vises på displayet. Du finder oplysninger om tilpasning af visningen under Brugerdefinerede sportstilstande.

Her er et par idéer til, hvordan man kan bruge uret under træningen:

 • Tryk på Next for at se yderligere visninger.
 • Tryk på View for at se yderligere visninger.
 • Hvis du vil undgå at stoppe logregistreringen ved et uheld eller at tage for mange omgange, skal du låse knapperne ved at holde Light Lock nede.
 • Tryk på Start Stop for at afbryde registreringen midlertidigt. Pausen vises i loggen som et omgangsmærke. Tryk på Start Stop igen for at genoptage registreringen.

Registrering af ruter

Afhængigt af den valgte sportstilstand gør din Suunto Ambit2 det muligt for dig at registrere forskellige oplysninger under træningen.

Hvis du bruger GPS under registreringen af en log, registrerer Suunto Ambit2 også din rute, så du kan få den vist i Suunto app. Når du registrerer ruten, vises registreringsikonet og GPS-ikonet øverst på displayet.

Tælle omgange

Under træningen kan du tælle omgange manuelt eller automatisk ved at indstille autooomgangsintervallet i Movescount. Når du tæller omgange automatisk, registrerer Suunto Ambit2 omgangene ud fra den afstand, du har angivet i Movescount.

Hvis du vil tælle omgange manuelt, skal du trykke på Back Lap under træningen.

Suunto Ambit2 viser følgende oplysninger:

 • øverste række: splittid (varighed fra starten af loggen)
 • midterste række: omgangsnummer
 • nederste række: omgangstid

laps Ambit2

BEMÆRK:

Træningsoversigten viser altid mindst én omgang, din træning fra start til slut. De omgange, du har løbet under træningen, vises som yderligere omgange.

Registrering af højde

Din Suunto Ambit2 gemmer alle dine højdeændringer mellem start- og stoptidspunkterne i loggen. Hvis du deltager i en aktivitet, hvor højden ændres, kan du registrere højdeændringerne og få vist de lagrede oplysninger senere.

BEMÆRK:

Højdemåling er som standard baseret på FusedAlti. Du finder flere oplysninger under FusedAlti.

Sådan registreres højde:

 1. Sørg for, at profilen Højdemåler er aktiveret.
 2. Tryk på Start Stop for at gå til startmenuen.
 3. Tryk på Next for at vælge Exercise (Træning).
 4. Rul ned gennem sportstilstandene med Start Stop eller Light Lock, og vælg en passende tilstand med Next.
 5. Vent, til enheden giver besked om, at pulsen og/eller GPS-signalet er fundet, eller tryk på Start Stop for at vælge Senere. Enheden vil fortsætte med at søge efter puls/GPS-signal. Tryk på Start Stop igen for at starte registreringen af loggen.

recording altitude AMBIT2

Indstilling af højde under træning

De fleste af sportstilstandene giver mulighed for at indstille højden manuelt under træning.

Sådan indstiller du højden under træning:

 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
 2. Rul til Højde ved hjælp af Start Stop, og vælg med Next.
 3. Indstil højden ved hjælp af Start Stop og Light Lock.
 4. Acceptér med Next.

setting altitude during exercise AMBIT2

Brug af kompas under træning

Du kan aktivere kompasset og føje det til en brugerdefineret sportstilstand under din træning.

Sådan bruges kompasset under træning:

 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
 2. Rul til Activate (Aktivér) ved hjælp af Light Lock, og vælg med Next.
 3. Rul til Compass (Kompas) ved hjælp af Light Lock, og vælg med Next.
 4. Kompasset vises som den sidste visning i den brugerdefinerede sportstilstand.

using compass during exercise Ambit2

Du deaktiverer kompasset ved at gå tilbage til Activate (Aktivér) i menuen med indstillinger og vælge End compass (Slut kompas).

Brug af intervaltimer

Du kan tilføje en intervaltimer til hver brugerdefineret sportstilstand i Movescount. Hvis du vil tilføje intervaltimeren til en sportstilstand, skal du vælge sportstilstanden og gå til Avancerede indstillinger. Næste gang, du tilslutter din Suunto Ambit2 til din Movescount-konto, vil intervaltimeren synkroniseres med uret.

Du kan specificere følgende oplysninger i intervaltimeren:

 • intervaltyper (High (Højt) og Low (Lavt) interval)
 • varighed eller distance for begge intervaltyper
 • antal gange, intervallerne gentages
BEMÆRK:

Hvis du ikke angiver antallet af gentagelser for intervallerne i Movescount, vil intervaltimeren fortsætte, indtil den er blevet gentaget 99 gange.

Sådan aktiveres/deaktiveres intervaltimeren:

 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
 2. Rul til Activate (Aktivér) ved hjælp af Light Lock, og vælg med Next.
 3. Rul til Interval ved hjælp af Start Stop, og vælg med Next.
 4. Tryk på Start Stop eller Light Lock for at slå intervaltimeren On/Off (Til/Fra), og acceptér med Next. Når intervaltimeren er aktiv, vises intervalikonet øverst på displayet.

using interval timer

Navigation under træning

Hvis du ønsker at løbe en rute eller til en seværdighed, kan du vælge den respektive standardindstillede sportstilstand (Løb en rute, Løb til en seværdighed) fra menuen Exercise (Træning) for at begynde med at navigere med det samme.

Du kan også navigere en rute eller til en seværdighed under din træning i andre sportstilstande, der har GPS aktiveret.

Sådan navigerer du under træning:

 1. Når du er i en sportstilstand med GPS aktiveret, skal du holde Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
 2. Tryk på Next for at vælge navigation.
 3. Rul til POIs (Points of interest) (Seværdigheder) eller Routes (Ruter) med Light Lock, og vælg med Next.
  Navigationsinstruktionerne vises som den sidste visning i den valgte sportstilstand.

navigating during exercise Ambit2

Du deaktiverer navigation ved at gå tilbage til Navigation i valgmenuen og vælge End navigation (Slut navigation).

Sådan finder du tilbage under træning

Suunto Ambit2 gemmer automatisk startpunktet for din træning, hvis du bruger GPS. Under træning hjælper Suunto Ambit2 dig tilbage til startpunktet (eller til den placering, hvor GPS-pejlingen blev fastslået) ved hjælp af funktionen Find back (Find tilbage).

Sådan finder du tilbage til startpunktet under træning:

 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
 2. Tryk på Next for at vælge navigation.
 3. Rul til Find back (Find tilbage) med Start Stop, og vælg med Next. Navigationsinstruktionerne vises som den sidste visning i den valgte sportstilstand.

finding back

Brug af Track Back (Rute tilbage)

Med Track back (Rute tilbage) kan du få vist din rute indtil nu, når som helst under træningen. Suunto Ambit2 opretter midlertidige mellemstationer, der kan føre dig tilbage til dit udgangspunkt.

Sådan finder du ruten tilbage under træning:

 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
 2. Tryk på Next for at vælge Navigation.
 3. Rul til Track back (Rute tilbage) med Start Stop, og vælg med Next.

using track back

Du kan nu begynde at navigere tilbage samme vej som ved rutenavigation. Du finder flere oplysninger om rutenavigation under Under navigation.

Track back (Rute tilbage) kan også benyttes fra logbogen for træning, der inkluderer GPS-data. Følg samme fremgangsmåde som under Navigation af en rute. Rul til Logbook (Logbog) i stedet for Routes (Ruter), og vælg en log for at starte navigationen.

Autopause

Autopause holder pause i registreringen af træningen, når din hastighed er under 2 km/t. Når din hastighed stiger til mere end 3 km/t, fortsætter registreringen automatisk.

Du kan indstille autopause til til/fra for hver enkelt sportstilstand i Movescount. Det er også muligt at aktivere autopause under træningen.

Sådan slår du autopause til/fra under træning:

 1. Når du er i en sportstilstand, skal du holde Next inde for at få adgang til menuen med indstillinger.
 2. Rul til Activate (Aktivér) ved hjælp af Light Lock, og vælg med Next.
 3. Rul til Autopause ved hjælp af Start Stop, og vælg med Next.
 4. Tryk på Start Stop eller Light Lock for at slå autopause On/Off (Til/fra), og acceptér med Next.

autopause Ambit2

Table of Content