Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Ambit2 Brugervejledning - 2.1

Justering af indstillinger

Sådan får du adgang til og justerer indstillingerne:

 1. Hold Next nede for at åbne menuen med indstillinger.
 2. Rul ned i menuen ved hjælp af Start Stop og Light Lock.
 3. Tryk på Next for at angive en indstilling.
 4. Tryk på Start Stop og Light Lock for at justere indstillingsværdierne.
 5. Tryk på Back Lap for at vende tilbage til den forrige visning i indstillingerne, eller hold Next nede for at afslutte menuen med indstillinger.

adjusting settings Ambit2

Du kan få adgang til følgende oplysninger:

Personlige

 • Fødselsår
 • Vægt
 • Maks. puls
 • Køn

GenereltFormater

 • Sprog
 • Enhedsssystem
  • Metrisk
  • Engelsk
  • Avanceret: Gør det muligt at tilpasse en blanding af engelske og metriske indstillinger efter dine egne ønsker i Movescount.
 • Positionsformat:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM
  • MGRS
  • British (BNG) (Britisk (BNG))
  • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finsk (ETRS-TM35FIN))
  • Finnish (KKJ) (Finsk (KKJ))
  • Irish (IG) (Irsk (IG))
  • Swedish (RT90) (Svensk (RT90))
  • Swiss (CH1903) (Schweizisk (CH1903))
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Tidsformat: 12 timer eller 24 timer
 • Datoformat: dd.mm.åå, mm/dd/åå

Time/date (Tid/dato)

 • GPS-tidsregistrering: til eller fra
 • Dobbelttid: timer og minutter
 • Alarm: til/fra, timer og minutter
 • Tid: timer og minutter
 • Dato: år, måned, dag

Toner/display

 • Ændr display: inverterer displayets farver
 • Knaplåsning
  • Tidstilstandslås: Knaplås i tilstandenTime (Tid).
   • Kun handlinger: Start- og indstillingsmenuer er låst.
   • Alle knapper: Alle knapper er låste. Baggrundsoplysningen kan aktiveres i tilstanden Night (Nat).
  • Sportstilstandslås: Knaplås i sportstilstande.
   • Kun handlinger: Start Stop, Back Lap og indstillingsmenuen er låst under træning.
   • Alle knapper: Alle knapper er låste. Baggrundsoplysningen kan aktiveres i tilstanden Night (Nat).
 • Toner:
  • Alle til: knaptoner og systemtoner er aktiveret
  • Knapper fra: kun systemtoner er aktiveret
  • Alle fra: alle toner er deaktiveret
 • Backlight (Baggrundsoplysning): Tilstand:

  • Normal: Baggrundsoplysningen tændes i et par sekunder, når du trykker på Light Lock, og når alarmen lyder.
  • Fra: Baggrundsoplysningen tændes ikke, når der trykkes på en knap, eller når alarmen lyder.
  • Nat: Baggrundsoplysningen tændes i et par sekunder, når du trykker på en vilkårlig knap, og når alarmen lyder. Brug af tilstanden Night (Nat) forkorter batteriets levetid betydeligt.
  • Skift: Baggrundsoplysningen tændes, når du trykker på Light Lock. Den vil være tændt, indtil du trykker på Light Lock igen.

  • Lysstyrke: Juster baggrundsoplysningens styrke (i procent).

 • Display-kontrast: Juster display-kontrast (i procent).

Kompas

 • Kalibrering: Start kalibrering af kompasset.
 • Misvisning: Angiv kompassets misvisningsværdi.

Kort

 • Orientering
  • Opad: Viser kort, der er zoomet ind på, med retningen opad.
  • Nord op: Viser kort, der er zoomet ind på, med Nord opad.
BEMÆRK:

Alarmen vil give lyd, også selvom alle toner er deaktiveret.

Alti-Baro

 • FusedAlti: Slå FusedAlti til/fra.
 • Profil: højdemåler, barometer, automatisk.
 • Reference: højde, havniveau.

Pair (Tilknyt parvis)

 • Bike POD'er: Tilknyt en cykel-POD.
 • Power POD: Tilknyt en power-POD.
 • Pulsbælte: Tilknyt et pulsbælte.
 • Foot POD: Tilknyt en Foot POD.
 • Cadence POD: Tilknyt en cadence-POD.

Table of Content