Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Ambit2 Brugervejledning - 2.1

Brug af GPS

Suunto Ambit2 anvender Global Positioning System (GPS) til at bestemme din aktuelle position. GPS benytter et antal satellitter, der kredser om jorden i en højde af 20.000 km med en hastighed på 4 km/s.

Den indbyggede GPS-modtager i Suunto Ambit2 er optimeret til håndledsbrug og modtager data fra en meget stor vinkel.

Sådan får du et GPS-signal

Suunto Ambit2 aktiverer automatisk GPS, når du vælger en sportstilstand med GPS-funktionalitet, bestemmer din placering eller begynder at navigere.

GPS signal strength Ambit2

BEMÆRK:

Når du aktiverer GPS for første gang, eller du ikke har brugt det i lang tid, kan det tage længere tid end normalt at få en GPS-pejling. Senere vil det tage kortere tid at starte GPS.

TIP:

Hvis du vil minimere GPS-starttiden, skal du holde uret stille med GPS opad og sikre dig, at du er i et åbent område, så uret har fri udsigt til himlen.

Fejlfinding: Intet GPS-signal

 • Ret GPS-delen af uret opad for at få det bedst mulige signal. Du får det bedste signal på et åbent sted med fri udsigt til himlen.
 • GPS-modtageren fungerer normalt fint inde i telte eller under andre tynde overdækninger. Genstande, bygninger, tæt bevoksning eller overskyet vejr kan imidlertid forringe kvaliteten af det modtagne GPS-signal.
 • GPS-signaler kan ikke trænge gennem solide konstruktioner eller vand. Prøv derfor ikke at aktivere GPS inde i bygninger, huler eller under vandet.

GPS-gitre og positionsformater

Gitre er streger på et kort, der definerer det koordinatsystem, der bruges på kortet.

Positionsformat er den måde, GPS-modtagerens position vises på uret. Alle formaterne er relateret til den samme placering, de præsenterer det blot på forskellige måder. Du kan ændre positionsformatet i indstillingerne for uret under General (Generelt) / Format / Position format (Positionsformat).

Du kan vælge formatet fra følgende gitre:

 • breddegrad/længdegrad er det oftest benyttede gitter og findes i tre forskellige formater:
  • WGS84 Hd.d°
  • WGS84 Hd°m.m'
  • WGS84 Hd°m's.s
 • UTM (Universal Transverse Mercator) giver en todimensionel vandret præsentation af positionen.
 • MGRS (Military Grid Reference System) er en udvidelse af UTM og består af en gitterzonebetegnelse, 100.000-meter kvadrat-id og en numerisk placering.

Suunto Ambit2 understøtter også følgende lokale gitre:

 • British (BNG) (Britisk (BNG))
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finsk (ETRS-TM35FIN))
 • Finnish (KKJ) (Finsk (KKJ))
 • Irish (IG) (Irsk (IG))
 • Swedish (RT90) (Svensk (RT90))
 • Swiss (CH1903) (Schweizisk (CH1903))
 • UTM NAD27 Alaska
 • UTM NAD27 Conus
 • UTM NAD83
 • New Zealand (NZTM2000)
BEMÆRK:

Visse gitre kan ikke benyttes i områder nordligere end 84°N og sydligere end 80°S eller uden for de lande, de er beregnet til.

GPS-præcision og strømbesparelse

Ved brugertilpasning af sportstilstande kan du definere intervallet for GPS-pejlingsintervallet med indstillingen for GPS-præcision i Movescount. Jo kortere interval, desto større præcision under træningen.

Hvis du øger intervallet og sænker præcisionen, kan du forlænge batteriets levetid.

Indstillingerne for GPS-præcision er:

 • Bedst: ~ 1 sek. pejlingsinterval, højeste strømforbrug
 • God: ~ 5 sek. pejlingsinterval, moderat strømforbrug
 • OK: ~ 60 sek. pejlingsinterval, laveste strømforbrug
 • Fra: ingen GPS-pejling

Table of Content