Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Ambit2 Brugervejledning - 2.1

Garanti

SUUNTOS BEGRÆNSEDE GARANTI

Suunto garanterer hermed, at Suunto eller et autoriseret Suunto-servicecenter (herefter kaldet servicecenter) inden for garantiperioden og efter eget skøn gratis vil afhjælpe defekter i materialer eller fremstilling ved enten at a) reparere, b) erstatte eller c) refundere i henhold til vilkårene og betingelserne under denne begrænsede garanti. Denne begrænsede garanti er kun gældende og kan kun håndhæves i det land, hvor du har købt produktet, medmindre andet er anført i den lokale lovgivning.

Garantiperiode

Den begrænsede garantiperiode begynder den dag, hvor det oprindelige detailkøb blev foretaget. Garantiperioden er to (2) år for enheder med display. Garantiperioden er ét (1) år for tilbehør, herunder, men ikke begrænset til, POD'er og pulstransmittere samt alle forbrugsdele.

Genopladelige batteriers kapacitet falder med tiden. I tilfælde af unormal kapacitetsforringelse pga. defekt batteri dækker Suuntos garanti udskiftning af batteriet i 1 år eller for maksimalt 300 opladninger, afhængigt af hvad der kommer først.

Undtagelser og begrænsninger

Det begrænsede ansvar dækker ikke:

    1. normalt slid, b) defekter opstået som følge af hårdhændet behandling eller c) defekter eller skader opstået som følge af misbrug af produktet eller brug af dette i strid med instruktionerne
  1. brugervejledninger eller tredjepartsemner
  2. defekter eller påståede defekter opstået som følge af, at produktet er blevet anvendt med enhver form for produkt, tilbehør, software og/eller tjeneste, der ikke er fremstillet eller leveret af Suunto

Det begrænsede ansvar er ikke retskraftigt, hvis emnet:

  1. er blevet åbnet ud over den tiltænkte brug
  2. er blevet repareret ved hjælp af uautoriserede reservedele, ændret eller repareret af et uautoriseret servicecenter
  3. serienummeret er blevet fjernet, ændret eller gjort ulæseligt på nogen måde, hvilket bedømmes udelukkende efter Suuntos eget skøn
  4. har været udsat for påvirkning fra kemiske produkter, herunder, men ikke begrænset til, myggemidler.

Suunto garanterer ikke for, at produktet vil fungere på alle tidspunkter eller fejlfrit, ej heller at produktet fungerer sammen med anden hardware eller software, der leveres af tredjepart.

Adgang til Suunto-garantiservice

Du skal kunne dokumentere dit køb for at få adgang til Suunto-garantiservice. Du finder instruktioner om, hvordan du får garantiservice, ved at besøge www.suunto.com/support. Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, finder du også et stort udvalg af supportmateriale her, eller du kan sende spørgsmål direkte til Suuntos kontaktcenter. Du kan også kontakte Suuntos kontaktcenter på det telefonnummer, der står på den sidste side i dette dokument. Suuntos kvalificerede kundesupportmedarbejdere kan hjælpe dig og om nødvendigt udføre fejlfinding på produktet under opkaldet.

Begrænset erstatningsansvar

I det yderste omfang, gældende lovgivning gør det muligt, vil denne begrænsede garanti udgøre din eneste beføjelse og træde i stedet for alle andre garantier, både udtrykkelige og stiltiende. Suunto er ikke ansvarlig for specielle, hændelige eller pønalt betingede skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af forventede fordele eller forventet indtægt, tab af opsparing eller omsætning, tab af data, brugstab, kapitalomkostninger, udgifter til nyt udstyr eller nye anlæg, erstatningskrav fra tredjepart, skader på ejendom opstået som følge af køb eller brug af produktet eller som følge af brud på garantien, kontraktbrud, forsømmelse, alvorlige skadegørende handlinger eller nogen former for juridisk eller billighedsretlig teori, selvom Suunto kendte til sandsynligheden for sådanne skader. Suunto er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen af service.

Table of Content