Začíname

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Začíname

Začíname

Zariadenie Suunto Ambit2 S sa po pripojení k počítaču alebo nabíjačke USB prostredníctvom dodaného kábla USB automaticky prebudí.

Úplné nabitie úplne vybitej batérie trvá 2 – 3 hodiny. Keď je pripojený kábel USB, tlačidlá sú zablokované.

Začatie používania hodiniek:

  1. connect USB cable Ambit2

  2. disconnect USB cable

  3. select language Ambit2

  4. change settings Ambit2

  5. charge