Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Peak Brugervejledning - 2.5

Alti-Baro

Med Alti-baro kan du få vist den aktuelle højde eller barometertrykket. Tryk på Next i tilstanden Time for at få vist ALTI & BARO-displayet.

Du kan vise/skjule Alti-baro-displayet i startmenuen under Displays (Displays) » Alti-Baro (Alti-Baro). Skift med Next.

Du kan få adgang til forskellige visninger, afhængigt af den aktiverede profil, ved at trykke på View.

Der er tre tilgængelige profiler: Automatic (Automatisk), Barometer (Barometer) og Altimeter (Højdemåler). Du finder oplysninger om angivelse af profiler under Tilpasning af profilen til aktiviteten.

Visning af klokkeslæt for solopgang og solnedgang er tilgængelig, når GPS er aktiveret. Hvis GPS ikke er aktiv, baseres tidspunkterne for solopgang og solnedgang på de senest registrerede GPS-data.

Sådan får du korrekte aflæsninger

Suunto Ambit3 Peak måler konstant det absolutte lufttryk ved hjælp af den indbyggede tryksensor. Baseret på denne måling og referenceværdier beregnes højden eller lufttrykket ved havniveau.

pressure sensor Ambit3 Peak

FORSIGTIG:

Området omkring sensoren skal holdes fri for snavs og sand. Der må aldrig stikkes genstande ind i sensoråbningerne.

Hvis din udendørsaktivitet kræver nøjagtigt lufttryk ved havniveau eller højde, skal Suunto Ambit3 Peak først kalibreres ved enten at indtaste den aktuelle højde eller det aktuelle lufttryk ved havniveau.

TIP:

Absolut lufttryk og kendt højdereference = lufttryk ved havniveau. Absolut lufttryk og lufttryk ved havniveau = højde.

Højden for din placering kan findes på de fleste topografiske kort eller på Google Earth. Du kan finde en lufttrykreference ved havniveau for din placering ved hjælp af websteder eller de nationale vejrtjenester.

Hvis Suunto FusedAltiTM er aktiveret, vil højdeaflæsningen automatisk blive korrigeret ved hjælp af FusedAlti samt kalibrering af højde og lufttryk ved havniveau. Du finder flere oplysninger under FusedAlti.

Ændringer i de lokale vejrforhold vil påvirke højdeaflæsningerne. Hvis det lokale vejr ofte skifter, anbefales det at nulstille den aktuelle højdereferenceværdi ofte, og helst før du starter din rejse, når referenceværdierne er tilgængelige. Så længe det lokale vejr er stabilt, behøver du ikke at indstille referenceværdier.

Sådan angives referenceværdier for lufttrykket ved havniveau og højden:

 1. Hold Next nede for at åbne menuen med indstillinger.
 2. Rul til Alti-baro (Alti-baro) ved hjælp af Light Lock, og aktivér med Next.
 3. Rul til Reference (Reference) ved hjælp af Light Lock, og aktivér med Next. Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige:
 4. FusedAlti (FusedAlti): GPS aktiveres, og uret begynder at beregne højde baseret på FusedAlti.
 5. Manual altitude (Manuel højde): Indstil højden manuelt.
 6. Sea level pressure (Tryk ved havoverfladen): Indstil referenceværdien for lufttrykket ved havniveau manuelt.
 7. Indstil referenceværdien ved hjælp af Start Stop og Light Lock. Acceptér indstillingen med Next.

setting reference values Ambit3 Peak

TIP:

Du kan få adgang til indstillingen Reference (Reference) ved at holde View nede i Alti-Baro-displayet.

Du kan også angive højden under træning, se også Indstilling af højde under træning.

Tilpasning af profilen til aktiviteten

Du skal vælge profilen Altimeter (Højdemåler), når din udendørsaktivitet omfatter højdeændringer (f.eks. vandring i bakket terræn).

Du skal vælge profilen Barometer (Barometer), når din udendørsaktivitet ikke omfatter højdeændringer (f.eks. fodbold, surfing og kanosejlads).

Du skal matche profilen med din aktivitet for at få korrekte aflæsninger. Du kan enten lade Suunto Ambit3 Peak vælge en passende profil til aktiviteten, eller du kan selv vælge en profil.

BEMÆRK:

Du kan definere profilen som en del af sportstilstandsindstillinger i Movescount eller i Suunto Ambit3 Peak.

Sådan indstilles profilen Alti & Baro:

 1. Hold Next nede for at åbne menuen med indstillinger.
 2. Rul til Alti-baro (Alti-baro) ved hjælp af Light Lock, og aktivér med Next.
 3. Tryk på Next for at vælge Profile (Profil).
 4. Rul igennem profilmulighederne (Automatic (Automatisk), Altimeter (Højdemåler), Barometer (Barometer)) ved hjælp af Start Stop eller Light Lock. Vælg en profil ved hjælp af Next.

setting profile

Eksempel på brug: Indstilling af højdereferenceværdien

Du er på den anden dag af din todages vandring. Du kommer i tanke om, at du har glemt at skifte fra profilen Barometer (Barometer) til profilen Altimeter (Højdemåler), da du startede vandreturen i morges. Du ved, at de aktuelle højdeaflæsninger fra Suunto Ambit3 Peak er forkerte. Derfor går du hen til det nærmeste sted, hvor der er angivet en højdereferenceværdi på dit topografiske kort. Du retter Suunto Ambit3 Peak-højdereferenceværdien tilsvarende og skifter fra profilen Barometer (Barometer) til profilen Altimeter (Højdemåler). Dine højdeaflæsninger er nu korrekte igen.

Forkerte aflæsninger

Hvis profilen Altimeter (Højdemåler) er aktiveret i en længere tidsperiode, hvor enheden er på det samme sted, og det lokale vejr ændres, vil enheden give forkerte højdeaflæsninger.

Hvis profilen Altimeter (Højdemåler) er aktiveret, og vejret ændres ofte, mens du stiger eller går ned i højde, vil enheden give dig forkerte aflæsninger.

Hvis profilen Barometer (Barometer) er aktiveret i længere tid, når du stiger eller går ned i højde, antager enheden, at du står stille, og den fortolker dine højdeændringer som ændringer i lufttrykket ved havniveau. Derfor vil enheden give dig forkerte aflæsninger af lufttrykket ved havniveau.

Brug af profilen Altimeter (Altimeter)

Profilen Altimeter (Højdemåler) beregner højden på basis af referenceværdier. Referenceværdien kan enten være en trykværdi ved havniveau eller en højdereferenceværdi. Når profilen Altimeter (Højdemåler) er aktiveret, vises højdemålerikonet i displayet.

Når profilen Altimeter (Højdemåler) er aktiveret, kan du få adgang til følgende visninger:

 • Øverste række: Din nuværende højde
 • Mellemste række: En graf, der viser højdeændringer for de seneste 24 timer (registreringsinterval: 15. minutter)
 • Nederste række: Skift ved hjælp af View for at få vist klokkeslæt, temperatur, solopgang/solnedgang eller referencetryk ved havniveau

altimeter profile Ambit3 Peak

BEMÆRK:

Hvis du bærer din Suunto Ambit3 Peak på håndleddet, skal du tage den af for at få en præcis temperaturaflæsning, fordi din legemstemperatur vil påvirke startaflæsningen.

Brug af profilen Barometer (Barometer)

Profilen Barometer (Barometer) viser det aktuelle lufttryk ved havniveau. Det er baseret på de referenceværdier, der er angivet i indstillingerne, og det løbende målte absolutte lufttryk.

Ændringer i lufttrykket ved havniveau vises grafisk i den midterste række på displayet.

Når profilen Barometer (Barometer) er aktiveret, vises barometerikonet på displayet.

Når profilen Barometer (Barometer) er aktiveret, viser Suunto Ambit3 Peak følgende barometeroplysninger:

 • Øverste række: Det aktuelle lufttryk ved havniveau
 • Mellemste række: En graf, der viser ændringer i lufttrykket ved havniveau for de seneste 24 timer (registreringsinterval: 15. minutter)
 • Nederste række: Skift ved hjælp af View for at få vist klokkeslæt, temperatur, solopgang/solnedgang eller referencehøjde

barometer profile Ambit3 Peak

Højdereferencen er den seneste højde, der er brugt i tilstanden Alti & Baro. Den kan være:

 • Den højde, du har angivet som højdereference i profilen Barometer (Barometer) eller
 • den seneste højde, der er registreret i profilen Automatic (Automatisk), før der blev skiftet til profilen Barometer (Barometer).
BEMÆRK:

Hvis du bærer din Suunto Ambit3 Peak på håndleddet, skal du tage den af for at få en præcis temperaturaflæsning, fordi din legemstemperatur vil påvirke startaflæsningen.

Brug af profilen Automatic (Automatisk)

Profilen Automatic (Automatisk) skifter mellem profilerne Altimeter (Højdemåler) og Barometer (Barometer) i overensstemmelse med dine bevægelser. Når profilen Automatic (Automatik) er aktiv, skifter enheden automatisk mellem at fortolke ændringer i lufttrykket som højdeændringer eller vejrændringer.

automatic profile

Det er ikke muligt at måle vejr- og højdeændringer samtidigt, eftersom begge dele forårsager ændringer i det omgivende lufttryk. Suunto Ambit3 Peak registrerer lodret bevægelse og skifter til at måle højde, når det er nødvendigt. Når højden vises, opdateres den med en forsinkelse på højst 10 sekunder.

Hvis du befinder dig i konstant højde (mindre end 5 meters lodret bevægelse i løbet af 12 minutter), fortolker Suunto Ambit3 Peak alle trykændringer som vejrændringer. Måleintervallet er 10 sekunder. Højdeaflæsningen forbliver konstant, og hvis vejret ændres, vises ændringerne i lufttrykket ved havniveau.

Hvis du bevæger dig i højden (mere end 5 meters lodret bevægelse i løbet af 3 minutter), fortolker Suunto Ambit3 Peak alle trykændringer som højdeændringer.

Afhængigt af hvilken profil der er aktiv, kan du få adgang til profilvisningerne Altimeter (Højdemåler) eller Barometer (Barometer) ved hjælp af View.

BEMÆRK:

Når du bruger profilen Automatic (Automatisk), vises ikonerne for barometer eller højdemåler ikke i displayet.

Table of Content