Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit3 Peak Brugervejledning - 2.5

Seværdigheder

Suunto Ambit3 Peak har GPS-navigation, som gør det muligt for dig at navigere til en foruddefineret destination, der er gemt som en seværdighed.

BEMÆRK:

Du kan også navigere, når du registrerer en træning (se Navigation under træning).

Sådan navigeres til en seværdighed:

 1. Tryk på Start Stop for at gå til startmenuen.
 2. Rul til Navigation (Navigation) ved hjælp af Start Stop, og aktivér med Next.
 3. Rul til POIs (Points of interest) (Seværdigheder) ved hjælp af Light Lock, og vælg med Next.
  Uret viser antallet af gemte seværdigheder og ledig plads til nye seværdigheder.
 4. Rul til den ønskede seværdighed ved hjælp af Start Stop eller Light Lock, og vælg med Next.
 5. Tryk på Next for at vælge Navigate (Navigér). Hvis du bruger kompasset for første gang, skal du kalibrere det (se Kalibrering af kompas). Når kompasset er aktiveret, begynder uret at søge efter et GPS-signal og viser GPS found (GPS fundet), når signalet er registreret.
 6. Begynd at navigere til seværdigheden. Uret viser følgende oplysninger:
 7. En indikator, der angiver retningen til dit bestemmelsessted (se yderligere forklaring nedenfor)
 8. Din afstand fra destinationen
 9. Uret giver besked, når du er nået frem til bestemmelsesstedet.

navigating POI Ambit3

Når du står stille eller bevæger dig langsomt (< 4 km/t) viser uret retningen til seværdigheden (eller mellemstation, hvis du navigerer på en rute) på baggrund af kompaspejlingen.

navigating POI stationary Ambit3

Når du bevæger dig (> 4 km/t) viser uret retningen til seværdigheden (eller mellemstation, hvis du navigerer på en rute) på baggrund af GPS.

Retningen til bestemmelsesstedet, eller pejlingen, vises med en tom trekant. Bevægelsesretningen angives med ubrudte linjer øverst i displayet. Når du justerer disse to ind efter hinanden, bevæger du dig i den rigtige retning.

navigating POI moving Ambit3

Kontrol af din placering

Suunto Ambit3 Peak gør det muligt for dig at se koordinaterne for din aktuelle placering ved hjælp af GPS.

Sådan kontrollerer du din placering:

 1. Tryk på Start Stop for at gå til startmenuen.
 2. Rul til Navigation (Navigation) ved hjælp af Start Stop, og aktivér med Next.
 3. Tryk på Next for at vælge Location (Placering).
 4. Tryk på Next for at vælge Current (Aktuel).
 5. Uret begynder at søge efter et GPS-signal og viser GPS found (GPS fundet), når signalet er fundet. Derefter vises dine aktuelle koordinater i displayet.
TIP:

Du kan også kontrollere din placering, mens du er ved at registrere en aktivitet, ved at holde Next nede for at få adgang til menuen med indstillinger.

Tilføjelse af din placering som seværdighed

Suunto Ambit3 Peak kan du gemme din aktuelle placering som en seværdighed. Du kan f.eks. til enhver tid navigere til en gemt seværdighed under din træning.

Du kan gemme op til 250 seværdigheder i uret. Bemærk, at ruter også tæller med i denne kvote. Hvis du f.eks. har en rute med 60 mellemstationer, kan du gemme yderligere 190 seværdigheder i uret.

Sådan gemmes en placering som en seværdighed:

 1. Tryk på Start Stop for at gå til startmenuen.
 2. Rul til Navigation med Start Stop og aktiver med Next.
 3. Tryk på Next for at vælge Location.
 4. Vælg CURRENT eller DEFINE for at ændre længdegrads- og breddegradsværdierne manuelt.
 5. Tryk på Start Stop for at gemme placeringen.
 6. Vælg en passende seværdighedstype for placeringen. Rul igennem de forskellige seværdighedstyper ved hjælp af Start Stop eller Light Lock. Vælg en seværdighedstype ved hjælp af Next.
 7. Vælg et passende navn til placeringen. Rul igennem de mulige navne ved hjælp af Start Stop eller Light Lock. Vælg et navn ved hjælp af Next.
 8. Tryk på Start Stop for at gemme seværdigheden.

Sletning af seværdigheder

Du kan slette en seværdighed i uret.

Sådan slettes en seværdighed:

 1. Tryk på Start Stop for at gå til startmenuen.
 2. Rul til navigation med Start Stop og aktiver med Next.
 3. Rul til POIs (Points of interest) med Light Lock og vælg med Next.
  Uret viser antallet af gemte seværdigheder og ledig plads til nye seværdigheder.
 4. Rul til den seværdighed, du ønsker at slette med Start Stop eller Light Lock og vælg med Next.
 5. Rul til Delete med Start Stop. Vælg med Next.
 6. Tryk på Start Stop for at bekræfte.

Table of Content