Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Core Brugervejledning -

Visning og låsning af logs

Logs, der er registreret af logregistreringen i profilerne altimeter, Barometer eller depth meter gemmes i logbook. Du kan lagre op til 10 logs. En ny log erstatter altid den ældste log i logbook. Du kan låse logs for at gemme dem. Lock icon core er vist, når en log er låst. Du kan kun låse op til 9 logs.

Når du går ind i logbook, får du vist antallet af ulåste logs. Du kan derefter vælge enten at vise eller låse logs.

Når du får vist logs, får du først vist en liste over tilgængelige logs med klokkeslæt og datoer. Du kan rulle gennem og derefter gå ind i hver log for at få vist oversigtsoplysninger og -detaljer.

Få vist logs

Når du får vist logoversigter, får du vist

 • En oversigtsgraf, tidspunkt for registrering og højeste punkt
 • Samlet nedstigning, varighed af nedstigning og gennemsnitlig nedstigningshastighed
 • Samlet opstigning, varighed af opstigning og gennemsnitlig opstigningshastighed
 • Splittid for højdemåler (samlet logvarighed fra start) og omgangstider (varighed siden sidste omgangstid)

Når du får vist logdetaljer, får du vist:

 • En graf over højdeændringerne
 • Tidspunkt for registrering
 • Højde/dybde på tidspunktet for registreringen

Sådan får du vist logs:

 1. Vælg logbook under memory.
 2. Vælg en log på listen.
 3. Vælg View.
 4. Skift mellem logoversigter med + og - Light.
 5. Få vist logdetaljer med Mode.
 6. Du kan forøge og formindske rullehastigheden og ændre retning med + og - Light. Stop med Mode.
BEMÆRK:

Når du ruller gennem grafen, er din aktuelle placering i midten af grafen.

BEMÆRK:

Det er kun højdemålerlogs, der omfatter oversigter.

Låsning og åbning af logs

Sådan låser eller åbner du logs:

 1. Vælg logbook under memory.
 2. Vælg en log på listen.
 3. Vælg Lock / Unlock.
 4. Lås/åbn loggen med Mode ELLER Annuller med View).

Table of Content