Používanie režimu kompas

Suunto Core Používateľská príručka -

Používanie režimu kompas

Používanie režimu kompas

V režime Compass sa môžete orientovať relatívne k severnému magnetickému pólu. Tlačidlo View umožňuje v režime Compass prístup k nasledujúcim zobrazeniam:

  • Čas: zobrazenie aktuálneho času
  • Svetové strany: zobrazenie aktuálneho smeru podľa svetových strán
  • Azimut: zobrazenie rozdielu medzi aktuálnym smerom a nastaveným azimutom

Kompas sa po minúte vypne, aby sa šetrila energia. Tlačidlom Start Stop sa kompas znova aktivuje.