Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr. 750 | 15-DAY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto D5 Brugervejledning

Dekompressionsdyk

Dekompressionsdyk

Hvis du overskrider grænsen for ikke-dekompression under et dekompressionsdyk, viser Suunto D5 de nødvendige dekompressionsoplysninger for opstigningen. Opstigningsoplysningerne præsenteres altid med to værdier:

 • Loft: Den dybde, som du ikke må stige op over
 • Opstig. tid: Den optimale opstigningstid i minutter til overfladen med de givne gasser
ADVARSEL:

DU MÅ ALDRIG OVERSTIGE LOFTET FOR OPSTIGNING! Du må ikke overskride loftet for opstigning under din dekompression. For at undgå at gøre det ved et uheld skal du være lidt under loftet.

ADVARSEL:

Ved dykning med flere gasser skal du huske, at opstigningstiden altid beregnes under forudsætning af, at du bruger alle de gasser, der er anført i menuen Gases (Gasser). Kontrollér altid, at du kun har de gasser for dit aktuelt planlagte dyk defineret, før du dykker. Fjern de gasser, som ikke er tilgængelige for dykket.

Under et dekompressionsdyk er der tre typer af stop:

 • Sikkerhedsstop: Dette er et anbefalet 3-minutters stop for alle dyk over 10 meter (19,7 fod).
 • Dybdestop: Dette er et anbefalet stop, når du dykker dybere end 20 m (65,6 fod).
 • Dekompressionsstop: Dette er et obligatorisk stop i dit dekompressionsdyk, som af hensyn til din sikkerhed forebygger trykfaldssyge.

Under Dykkeindstillinger » Parametre kan du

 • slå dybdestop til eller fra (slået til som standard)
 • justere sikkerhedsstoptiden til at være 3, 4 eller 5 minutter (standard er 3 minutter)
 • indstille den sidste stopdybde til 3,0 m eller 6,0 m (standard er 3,0 m)

Følgende illustration viser et dekompressionstyk, hvor loftet er ved 17,7 m (58 fod):

Deco dive D5

Nedefra og op vises følgende i billedet ovenfor:

 1. Der er et dekompressionsvindue (Deko-vindue), der er afstanden mellem dekompressionsloftet (Deko-loft) plus 3,0 m (9,8 fod) og dekompressionsloftet. Dekompressionsvinduet i dette eksempel er således mellem 20,7 m (68 fod) og 17,7 m (58 fod). Dette er det område, hvor dekompressionen foregår. Jo tættere på loftet, du befinder dig, jo mere optimal er dekompressionstiden.

  Når du stiger op til tæt på loftdybden og skifter til dekompressionsvinduesområdet, vises to pile foran dybdetallet. De nedadrettede og opadrettede hvide pile angiver, at du er inden for deko-vinduet.

 2. Hvis du stiger op over loftdybden, er der fortsat en sikkerhedsmargin, der er lig med loftdybden minus 0,6 meter (2 fod). Den er således i dette eksempel mellem 17,7 m (58 fod) og 17,1 m (56 fod). Inden for denne sikkerhedsmargin fortsætter dekompressionsberegningen, men det anbefales, at du går ned til under loftdybden. Dette angives ved, at loftdybdetallet bliver gult med en nedadrettet pil foran dybdetallet.

 3. Hvis du stiger op over sikkerhedsmarginen, sættes dekompressionsberegningen på pause, indtil du går ned under denne grænse. En lydalarm og en nedadrettet rød pil foran dybdetallet angiver en usikker dekompression.

  Hvis du ignorerer alarmen og forbliver over sikkerhedsmarginen i tre minutter, låser Suunto D5 algoritmeberegningen, og der vil ikke længere være tilgængelige dekompressionsoplysninger under dykket. Se Algoritmelås.

Eksempler på dekompressionsdisplays

Nedenfor vises et typisk dekompressionsdyk med opstigningstid og det første påkrævede dybdestop ved 20,3 meter:

p16-deepstop

Suunto D5 viser altid loftværdien fra det dybeste af disse stop. Dybdestop- og sikkerhedsstoploft er altid ved en konstant dybde, når du er ved stoppet. Stoptiden tælles ned i minutter og sekunder.

I nederste display er stopdybden angivet til 9,0 m, og dykkeren er i øjeblikket ved 9,1 m. Hvide pile ud for dybdeværdien viser, at dykkeren er inden for stopvinduet. 1' 28 vises i et gult felt i skiftevinduet som tidspunktet for et valgfrit stop:

p17-safety-stop

I nederste display er stopdybden angivet til 3,0 m, og dykkeren er i øjeblikket ved 3,6 m. Hvide pile ud for dybdeværdien viser, at dykkeren er inden for stopvinduet. 3' 29 vises i et rødt felt i skiftevinduet som tidspunktet for et obligatorisk stop:

Stop 3m red D5

Næste eksempel viser, at dykkeren er ved 2,4 m (stopdybden er stadig angivet til 3,0 m), så denne er inden for stopvinduet, men over grænsen. En gul nedadrettet pil angiver, at dykkeren anbefales at gå dybere for at være på optimal dybde. Den optimale dybde (stopdybden) på 3,0 m vises med gult:

Stop 2m yellow

Nu er stopdybden angivet til 10,0 m, og dykkeren er ved 8,5 m. Dykkeren er uden for stopvinduet og skal gå længere ned. En rød pil beder dykkeren om at dykke dybere, og stopdybden angives med rødt:

Stop 8m red D5

BEMÆRK:

Hvis loftet overskrides i mere end 3 minutter, låses dekompressionsalgoritmen.

Nedenfor vises et eksempel på, hvad Suunto D5 viser under et dybdestop:

p16-deepstop-2

Under dekompressionsstop reduceres loftet altid, når du er tæt på loftdybden og giver fortsat dekompression med optimal opstigningstid.

BEMÆRK:

Det anbefales altid at forblive tæt på dekompressionsloftet under opstigning.

Opstigningstiden er altid den minimale påkrævede tid til at nå op til overfladen. Den omfatter:

 • Tiden, der er påkrævet til dybdestop
 • Opstigningstiden fra dybde ved 10,0 m (32,8 fod) pr. minut
 • Tiden, der er påkrævet til dekompression
ADVARSEL:

Ved dykning med flere gasser skal du huske, at opstigningstiden altid beregnes under forudsætning af, at du bruger alle de gasser, der er anført i menuen Gases (Gasser). Kontrollér altid, at du kun har de gasser for dit aktuelt planlagte dyk defineret, før du dykker. Fjern de gasser, som ikke er tilgængelige for dykket.

ADVARSEL:

DIN FAKTISKE OPSTIGNINGSTID KAN VÆRE LÆNGERE END DET, DER VISES PÅ DUKKERCOMPUTEREN! Opstigningstiden vil stige, hvis du: (1) forbliver dybtgående, (2) stiger langsommere end 10 m/min, (3) foretager dit dekompressionsstop dybere end ved loftet og/eller (4) glemmer at ændre den anvendte gasblanding. Disse faktorer kan også øge mængden af åndedrætsgas, der kræves for at nå overfladen.

Sidste stopdybde

Du kan justere den sidste stopdybde for dekompressionsdyk under Dykkeindstillinger/Parametre/Sidste stopdybde. Der er to indstillinger: 3 og 6 m (10 og 20 fod).

Som standard er den sidste stopdybde 3 m (10 fod). Dette er den anbefalede sidste stopdybde.

BEMÆRK:

Denne indstilling påvirker ikke loftsdybden i et dekompressionsdyk. Sidste loftsdybde er altid 3 m (10 fod).