Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Brugervejledning

Dykketilstande

Som standard har Suunto D5 tre dykketilstande: Luft/Nitrox, fridykning og måleinstrument (bundtimer). Vælg den passende tilstand til dykket under Dykkeindstillinger »Tilstand. Hvis du vælger Off (Fra), kan din Suunto D5 bruges som et normalt ur. I dette tilfælde er alle dykkefunktionerne slået fra.

p7-mode-menu

Tilstanden Air/Nitrox (Luft/Nitrox

Lufttilstand er til dykning med almindelig luft.

Nitrox-tilstand er til dykning med iltberiget gasblandinger.

Dykning med nitrox giver dig mulighed for at forøge bundtiden og reducere risikoen for dykkersyge. Når gasblandingen imidlertid skiftes eller dybden øges, vil iltpartialtrykket generelt forøges. Suunto D5 giver dig oplysninger, så du kan justere dit dyk og forblive inden for de sikre grænser.

I tilstanden Nitrox skal du både indtaste iltprocenten i flasken og iltpartialtrykgrænsen i Suunto D5.

Dette sikrer korrekte udregninger af nitrogen og ilt, samt den nøjagtige maksimale operationsdybde MOD (maximum operating depth), som er baseret på dine indtastede værdier.

Indstilling af procentdelen af ilt (O2 %) er som standard 21 % (luft) og indstilling af iltpartialtrykket (PO2) er som standard 1,6 bar (20 psi).

Tilstanden Air/Nitrox (Luft/Nitrox) har fire visninger:

 • Ingen dekompressionstid – Søjlebuen viser tiden for ingen dekompression.

  airnitrox nodeco

 • Kompas

  airnitrox compass

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

  airnitrox tank pressure

 • Timer (vises efter tilpasning af DM5 – De grønne firkanter bevæger sig opad og angiver ét sekund.

  airnitrox timer

Multigasdykning

Suunto D5 tillader en ændring af gas under et dyk mellem de gasser, der er defineret i menuen Gasser. Under opstigning får du altid besked om gasskift, når der er en bedre gas tilgængelig.

Du kan for eksempel have følgende gasser ved et dyk til 40 m (131,2 fod):

 • Nitrox 26 % (1,4 ppO2) (som bundgas)
 • Nitrox 50 % (1,6 ppO2) (som dekompressionsgas)
 • Nitrox 99% (1,6 ppO2) (som dekompressionsgas)

Under opstigningen får du besked om at skifte gas ved 22 m (72 fod) og 6 m (19,7 fod) i overensstemmelse med den maksimale driftsdybde (MOD) for gassen.

En popop-meddelelse giver dig besked, når du skal foretage gasskift, som vist nedenfor:

p19-change-gas

BEMÆRK:

Når Suunto D5 registrerer, at der er en bedre gas tilgængelig på gaslisten, vises en pop-op-besked om at ændre gas.

ADVARSEL:

Ved dykning med flere gasser skal du huske, at opstigningstiden altid beregnes under forudsætning af, at du bruger alle de gasser, der er anført i menuen Gasser . Kontrollér altid, at du kun har de gasser for dit aktuelt planlagte dyk defineret, før du dykker. Fjern de gasser, som ikke er tilgængelige for dykket.

BEMÆRK:

Air/Nitrox-tilstand (luft-/Nitrox) har som udgangspunkt kun én tilgængelig gas på listen. Menuen Gasser i denne tilstand tillader ikke, at du tilføjer mere end én gas. Du kan aktivere den ved at aktivere multigasdykning i menuen. Se også Sådan brugertilpasses dykketilstande med DM5.

For at tilføje flere gasser aktiveres multigasdykning via indstillingen Flere gasser 'On' (Til) under Dykkeindstillinger » Tilstand » Parametre. Din Suunto D5 genstarter for at gemme ændringerne. Når flere gasser er aktiveret, kan du tilføje tre gasser i alt.

Du kan oprette yderligere dykketilstande ved hjælp af Suunto DM5. Se Sådan brugertilpasses dykketilstande med DM5.

Ændring af gasser under et dyk

Ændring af gasser er kun til nødstilfælde. Hvis en dykker pga. uforudsete hændelser mister en gasblanding, kan dykkeren tilpasse sig situationen ved at slette den pågældende gasblanding fra gaslisten Suunto D5. Dette giver dykkeren mulighed for at fortsætte dykket og modtage de korrekte dekompressionsoplysninger, der beregnes af dykkercomputeren.

Hvis en dykker i et andet tilfælde går tom for gas og har brug for en gasblanding fra en dykkermakker, er det muligt at tilpasse Suunto D5 til situationen ved at tilføje den nye gasblanding til listen. Suunto D5 omberegner dekompressionen og viser de korrekt oplysninger til dykkeren.

BEMÆRK:

Denne funktion er ikke aktiveret som standard. Den skal aktiveres og opretter et ekstra trin i gasmenuen under dykket. Den er kun tilgængelig, hvis der er valgt flere gasser for dykketilstanden.

For at aktivere ændring af gasser skal du slå funktionen til i indstillingsmenuen under Dykkeindstillinger/Parametre/Redigér gasser.

Når den er aktiveret kan du under et multigasdyk tilføje en ny gas samt vælge en eksisterende gas på gaslisten for at fjerne den.

Måletilstand

Brug Suunto D5 som bundtimer i tilstanden Gauge (Måleinstrument).

Timeren midt på displayet viser dykketiden i minutter og sekunder og aktiveres ved dykkets start.

BEMÆRK:

Tilstanden Gauge (Måleinstrument) er udelukkende en bundtimer og indeholder derfor ikke oplysninger eller udregninger om dekompression.

Tilstanden Gauge (Måleinstrument) har tre visninger:

 • Timer

  Gauge timer D5

 • Kompas

  Gauge compass D5

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

  Gauge tank pressure D5

 • BEMÆRK:

  Efter dykning i måletilstand låses dekompressionsberegningen i 48 timer. Hvis du i løbet af dette tidsrum dykker igen, er der ingen beregning af ikke-dekompression, og Låst vises i oplysningsfelterne for dekompression.

Fridykningstilstand

Med tilstanden Fri (Fridykning) kan Suunto D5 anvendes som fridykningsinstrument.

Navigér til Hovedmenu » Dykkeindstillinger for at aktivere fridykningstilstanden. Suunto D5 genstarter for at skifte tilstand. Når du aktiverer fridykningstilstand, viser displayet data med hvid farve. Dybden angives i den enhed, du angiver (se Sådan indstilles sprog og enheder), dykketiden i minutter og sekunder midt i displayet. Temperaturoplysningerne vises nederst i displayet. Med nederste knap kan du skifte vinduet nederst i displayet.

Fridykningen starter ved 1,2 m (4 fod) med vandkontakt eller 3,0 m (9,8 fod) uden vandkontakt og afsluttes, når dybden er mindre end 0,9 m (3 fod) med vandkontakt eller 3,0 m (9,8 fod) uden vandkontakt. Se Vandkontakter for at få flere oplysninger om vandkontaktsensoren.

Fridykningstilstanden har som udgangspunkt tre visninger:

 • Tid
 • Dybde
 • Kompas
 • Timer (kun tilgængelig efter brugertilpasning)

Du kan ændre visningen med et kort tryk på den midterste knap.

Tid

Inden dyk:

Freedive time before dive D5

Under dyk:

Freedive time during dive D5

Dybde

Inden dyk:

Freedive depth before dive D5

Under dyk:

Freedive depth during dives D5

Dette er standardvisningen. Den hvide pil i venstre side af søjlebuen flytter sig i forhold til dybden. Den gule søjlebue viser dybden mellem maksimumsdybden (defineret med dybdenotifikation 5) og den næst dybeste aktive dybdenotifikation.

Kompas

Inden dyk:

Freedive sompass before dives D5

Under dyk:

Freedive compass during dives D5

Timer

Denne visning er kun tilgængelig efter brugertilpasning.

Inden dyk:

Freedive timer before dives D5

Under dyk:

Freedive timer during dives D5

I overfladen efter fridykning

Free mode surface depth view D5

Når du er i overfladen efter fridykning, skifter dataene i displayet til grønt. Du kan se din sidste dybde, tiden for dit sidste dyk samt antallet af dyk, du har udført (hvidt tal med et hashtag).

Besked om overfladetid

I Timer-visningen tælles overfladeintervaltiden i minutter og sekunder nederst i displayet, indtil den værdi, du indstillede i Hovedmenu » Dykkeindstillinger » NOTIFIKATIONER » Overflademeddelelse opnås.

Free mode surface interval D5

Hvis Overflademeddelelse (Besked om overfladetid) er slået fra, kører overfladeintervaltimeren i 4 timer. Herefter, eller hvis det tidligere angivne overfladeinterval er nået, forsvinder tælleren fra displayet. Din Suunto D5 viser følgende data:

Free mode time view after surface int

Under overfladetidsikonet vises tiden, der tilbringes på overfladen, i timer og minutter i hvid farve.

Se Sådan angives dybdenotifikationer (kun fridykning) for at få oplysninger om angivelse af dybdenotifikationer.

Overfladetimer

Når du fridykker, kan du bruge overfladenedtællingstimeren til at hjælpe dig med at forberede dig til dit næste dyk. Suunto D5 starter nedtællingen, så snart du når 0,9 m (2,9 fod).

Table of Content