Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Brugervejledning

Opladning af batteriet

Oplad Suunto D5 vha. det medfølgende USB-kabel. Til opladning skal du bruge en USB-port med 5 V jævnstrøm som strømkilde. Hvis batteriniveauet er meget lavt, forbliver displayet mørkt under opladningen, indtil batteriet har opnået et tilstrækkeligt batteriniveau.

Battery empty charging

BEMÆRK:

Du kan ikke bruge knapperne på din Suunto D5, mens USB-kablet er tilsluttet til en computer. Hvis du oplader via en stikkontakt, eller computeren skifter til dvaletilstand, fungerer knapperne igen.

ADVARSEL:

Du må kun oplade uret ved hjælp af USB-adaptere, der overholder IEC 60950-1-standarden for begrænset strømforsyning. Ikke-kompatible adaptere udgør en brandfare og risiko for personskade og kan beskadige din Suunto-enhed.

FORSIGTIG:

BRUG IKKE USB-kablet, når Suunto D5 er våd. Dette kan medføre en elektrisk fejl. Kontrollér, at kabelstikket og stikbensområdet på enheden er tørt.

FORSIGTIG:

Lad ALDRIG USB-kablets tilslutningsdel røre nogen ledende overflade. Dette kan kortslutte kablet og gøre det uanvendeligt.

Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batteriet må kun udskiftes af et autoriseret Suunto-servicecenter.

Table of Content