Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Brugervejledning

Overensstemmelse

EU-radiodirektivet

Suunto Oy erklærer hermed, at radioudstyret af typen DW182 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EF. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

EU – Personlige værnemidler

Kombinationen af Suunto D5 og Suunto flaske-POD er et personligt beskyttelsesudstyr i henhold til PPE-direktivet (EU) 2016/425. Det bemyndigede organ nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnel, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrig, har gennemført EF-typeafprøvningen for ovennævnte kombination og sikret overensstemmelse med den europæiske standard EN250:2014. Certificeringen er op til en dybde på 50 meter som defineret i EN250:2014.

EU-dybdemålerstandard

EN 13319 er en europæisk standard for dybdemålere til dykning. Suunto-dykkercomputere er designet til at overholde denne standard.

Bemærkninger om FCC/ISED-regler

Erklæring om ændring

Suunto har ikke godkendt nogen ændringer af enheden, som brugeren kan foretage. Alle ændringer ugyldiggør brugerens autorisation til at betjene udstyret.

Erklæring om interferens

Denne enhed overholder Del 15 i FCC-reglerne og RSS-standard(er) for Industry Canada-licensfritagelse Brug er afhængig af følgende to forhold: (1) enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere eventuel interferens, der modtages, herunder interferens, der kan forårsage uønsket funktionalitet af enheden.

Bemærkning om trådløs

Denne enhed overholder FCC/ISED-strålingsgrænserne, der er angivet for et ukontrolleret miljø, og opfylder retningslinjerne for FCC-radiofrekvens (RF)-emissioner og RSS102-reglerne for ISED-radiofrekvens (RF)-emissioner. Denne sender må ikke anbringes i nærheden af eller betjenes sammen med andre antenner eller sendere.

Bemærkning om FCC for digital enhed i klasse B

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens til radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

  • Drej eller flyt den modtagende antenne.
  • Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
  • Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet.
  • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker for at få hjælp.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Dette digitale apparat i klasse B overholder canadisk ICES-003.

Table of Content