Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | FREE RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER | SUUNTO FAQs

Suunto EON Core Brugervejledning - 2.0

Alarmer, advarsler og meddelelser

Suunto EON Core har farvekodede alarmer, advarsler og meddelelser. De vises fremhævet i displayet sammen med en lydalarm (hvis toner er slået til). Alarmer vises altid med rødt. Advarsler kan være røde eller gule. Notifikationer er altid gule.

Når der udløses en alarm, advarsel eller notifikation, vises en meddelelse som popop. Popop-meddelelser kan bekræftes ved at trykke på en vilkårlig knap. Oplysningerne, der kræver opmærksomhed, forbliver på skærmen eller som et element, der kan rulles, i det nederste felt, indtil situationen igen er normal.

Alarmer er kritiske hændelser, som altid kræver øjeblikkelig handling. Når en alarmsituation igen bliver normal, stopper alarmen automatisk.

AlarmForklaring
AscSpeedAlertOpstigningshastigheden overstiger den sikre hastighed på 10 m (33 fod) pr. minut i fem sekunder eller længere.
deco ceiling broken ProminentDekompressionsloftet brydes med mere end 0,6 m (2 fod) under et dekompressionsdyk. Foretag straks nedstigning til under loftdybden, og fortsæt med opstigningen som normalt.
alarm pO2high CoreIltpartialtrykket overskrider et sikkert niveau (>1,6). Foretag straks opstigning, eller skift til en gas med et lavere iltpartialtryk.
alarm pO2low new CoreIltpartialtrykket er under et sikkert niveau (<0,18). Foretag straks nedstigning, eller skift til en gas med et højere iltpartialtryk.

Advarsler giver dig besked om hændelser, som kan påvirker dit helbred og din sikkerhed, hvis du ikke reagerer. Bekræft advarslen ved at trykke på en vilkårlig knap.

AdvarselForklaring
CNS 100 %Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet er på 100 %-grænsen
OTU 300Anbefalet daglig grænse for oxygentoleranceenhed er nået
DybdeDybden overstiger din alarmgrænse for dybde
DykketidDykketiden overskrider din alarmgrænse for dykketid
Diluent høj pO₂Diluentpartialtrykket for ilt overskrider et sikkert niveau (>1,6). Der er ingen umiddelbar fare, medmindre der anvendes diluent, f.eks. til diluentskylning
Diluent lav pO₂Diluentpartialtrykket for ilt er under et sikkert niveau (<0,18). Der er ingen umiddelbar fare, medmindre der anvendes diluent, f.eks. til diluentskylning
GastidGastiden overskrider din alarmgrænse for gastid, eller flasketrykket er under 35 bar (~510 psi), hvilket betyder, at gastiden er nul.
Sikkerhedsstoppet er brudtSikkerhedsstoploftet er brudt med mere end 0,6 m (2 fod)
Tanktryk

Flasketrykket er under alarmgrænsen for flasketryk.

Flasketrykket er under alarmgrænsen for flasketryk. Der er en indbygget alarm ved 50 bar, som ikke kan ændres. Der er desuden en konfigurerbar flasketrykalarm, som du kan indstille til en vilkårlig værdi, og din dykkercomputer viser også en alarm, når den pågældende værdi og trykket på 50 bar er nået. Flasketryktallet tvinges i displayet og bliver gult efter den indstillede værdi og rødt efter 50 bar.

Notifikationer angiver hændelser, som kræver forebyggende handlinger. Bekræft notifikationen ved at trykke på en vilkårlig knap.

NotifikationForklaring
CNS 80 %Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet er på 80%-grænsen
OTU 250Ca. 80 % af den anbefalede daglige grænse for OTU er nået
Skift gasUnder opstigning under et multigasdyk er det sikkert at skifte til næste tilgængelige gas for en optimal dekompressionsprofil
Batteri lavtDer resterer ca. tre timers dykketid
Opladning påkrævetDer er ca. to timers batteritid tilbage. Opladning er påkrævet før næste dyk
Setpunkt skiftetIndstillingspunktet blev automatisk skiftet under rebreather-dyk. Se Indstillingspunkter

Table of Content