Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto EON Core Brugervejledning 3.0

Dekompressionsdyk

Hvis du på et dekompressionsdyk (deko-dyk) overskrider grænsen for ikke-dekompression, giver Suunto EON Core de dekompressionsoplysninger, der kræves til opstigning. Opstigningsoplysningerne præsenteres altid med to værdier:

 • Loft: Den dybde, som du ikke må overstige
 • opstig. tid: Den optimale opstigningstid i minutter til overfladen med de givne gasser
ADVARSEL:

DU MÅ ALDRIG OVERSTIGE LOFTET FOR OPSTIGNING! Du må ikke overskride loftet for opstigning under din dekompression. For at undgå at gøre det ved et uheld skal du være lidt under loftet.

Under et dekompressionsdyk kan der optræde tre typer af stop:

 • Sikkerhedsstop: Dette er et anbefalet 3-minutters stop for alle dyk over 10 meter (33 fod).
 • Dybdestop: Dette er et anbefalet stop, når du dykker dybere end 20 m (66 fod).
 • Dekompressionsstop: Dette er et obligatorisk stop i dit dekompressionsdyk, som af hensyn til din sikkerhed forebygger trykfaldssyge.

I Dykkeindstillinger » Parametre kan du

 • slå dybdestop til eller fra (slået til som standard)
 • justere sikkerhedsstoptiden til at være 3, 4 eller 5 minutter (standard er 3 minutter)
 • indstille den sidste stopdybde til 3,0 m eller 6,0 m (standard er 3,0 m)

Følgende illustration viser et dekompressionsdyk, hvor loftet er ved 17,7 m (58 fod):

Deco Dive EonCore

Følgende vises i billedet ovenfor (nedefra og op):

 1. Der findes et dekompressionsvindue (Deko-vindue), der er afstanden mellem dekompressionsloftet (Deko-loft) plus 3,0 m (9,8 fod) og dekompressionsloftet. Deko-vinduet i dette eksempel er således mellem 20,7 m (68 fod) og 17,7 m (58 fod). Dette er det område, hvor dekompressionen foregår. Jo tættere på loftet, du befinder dig, jo mere optimal er dekompressionstiden.

  Når du stiger op til tæt på loftdybden og kommer ind i deko-vinduesområdet, vises to pile foran loftsdybdeværdien. De nedadrettede og opadrettede hvide pile angiver, at du er inden for deko-vinduet.

 2. Hvis du stiger op over loftdybden, er der fortsat en sikkerhedsmargin, der er lig med loftdybden minus 0,6 meter (2 fod). I dette eksempel er den således mellem 17,7 m (58 fod) og 17,1 m (56 fod). Inden for denne sikkerhedsmargin fortsætter dekompressionsberegningen, men det anbefales, at du går ned til under loftsdybden. Dette angives ved at loftdybdetallet bliver gult med en nedadrettet pil foran dybdetallet.

 3. Hvis du stiger op over sikkerhedsmarginen, sættes dekompressionsberegningen på pause, indtil du går ned under denne grænse. En lydalarm og en rød pil nedad foran loftsdybdetallet angiver en risikabel dekompression.

  Hvis du ignorerer alarmen og forbliver over den sikre margen i tre minutter, låser Suunto EON Core algoritmeberegningen, og dekompressionsoplysninger er ikke længere tilgængelige på dykket. Se Algoritmelås.

Eksempler på dekompressionsdisplays

Suunto EON Core viser altid loftsværdien fra det dybeste af disse stop.

Nedenfor vises et typisk dekompressionsdyk med opstigningstid og det første anbefalede dybdestop ved 20,3 meter:

Asc Time Core

Nedenfor vises et eksempel på, hvad Suunto EON Core viser under et valgfrit dybdestop:

Deepstop Core

Nedenfor vises et eksempel på, hvad Suunto EON Core viser under et obligatorisk stop:

Stop 3m red EonCore

BEMÆRK:

Hvis loftet overskrides i mere end 3 minutter, låses dekompressionsalgoritmen.

Med dekompressionsstop reduceres loftet løbende i kontinuerlig opstigningstilstand, når du er tæt på loftdybden, og giver løbende dekompressionstider med optimal opstigningstid. I trinvis opstigningstilstand er loftet det samme for en bestemt tidsperiode og bevæger sig derefter opad med 3 m (10 fod) ad gangen.

BEMÆRK:

Det anbefales altid at forblive tæt på dekompressionsloftet under opstigning.

Opstigningstiden er altid den minimale påkrævede tid til at nå op til overfladen. Den omfatter:

 • Tid, der er påkrævet til dybdestop
 • Opstigningstiden fra en dybde på 10 m (33 fod) pr. minut
 • Tid, der er påkrævet til dekompression
ADVARSEL:

Ved dykning med flere gasser skal du huske, at opstigningstiden altid beregnes under forudsætning af, at du bruger alle de gasser, der er anført i menuen Gases (Gasser). Kontrollér altid, at du kun har de gasser for dit aktuelt planlagte dyk defineret, før du dykker. Fjern de gasser, som ikke er tilgængelige for dykket.

ADVARSEL:

DIN FAKTISKE OPSTIGNINGSTID KAN VÆRE LÆNGERE END DET, DER VISES PÅ DUKKERCOMPUTEREN! Opstigningstiden vil stige, hvis du: (1) forbliver dybtgående, (2) stiger langsommere end 10 m/min, (3) foretager dit dekompressionsstop dybere end ved loftet og/eller (4) glemmer at ændre den anvendte gasblanding. Disse faktorer kan også øge mængden af åndedrætsgas, der kræves for at nå overfladen.

Sidste stopdybde

Du kan justere den sidste stopdybde for dekompressionsdyk under Dykkeindstillinger » Parametre » Sidste stopdybde. Der findes to muligheder: 3 m og 6 m (9,8 fod og 19,6 fod).

Som standard er den sidste stopdybde 3 m (9,8 fod). Dette er den anbefalede sidste stopdybde.

BEMÆRK:

Denne indstilling påvirker ikke loftsdybden i et dekompressionsdyk. Den sidste loftsdybde er altid 3 m (9,8 fod).

TIP:

Overvej at indstille den sidste stopdybde til 6 m (19,6 fod), når du dykker under vanskelige havforhold, og det er udfordrende at stoppe ved 3 m (9,8 fod).

Table of Content