Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto EON Core Brugervejledning 3.0

Dykketilstande

Som standard har Suunto EON Core to dykketilstande: Air/Nitrox og Gauge (bundtimer). Vælg den relevante tilstand for dykket under Dykkeindstillinger » Tilstand.

Dive mode EON Core

BEMÆRK:

Suunto EON Core viser alle navnene på dykketilstande på engelsk. Du kan ændre navnene på dykketilstande i Suunto-appen.

BEMÆRK:

Standarddykketilstandene anvender den prominente stil. Du kan ændre stilen og andre indstillinger samt oprette yderligere dykketilstande vha. Suunto-appen.

I Suunto-appen kan du oprette nye eller redigere eksisterende dykketilstande, ændre skærmlayouts, ændre helium- og multigastilstand samt ændre dykketype (OC/CC). Du kan aktivere understøttelse af CCR-dykning (rebreather til lukket kredsløb) i Suunto-appen.

Dekompressionsalgoritmen, der bruges i Suunto EON Core, er Suunto Fused™ RGBM 2. Hvis du ønsker flere oplysninger om algoritmen, kan du gå til Dekompressionsalgoritme.

Air/Nitrox-tilstand

Som standard er tilstanden Air/Nitrox for dykning med normal luft og dykning med iltberigede gasblandinger.

Dykning med nitrox-gasblanding giver dig mulighed for at opnå længere bundtid eller reducere risikoen for trykfaldsyge. Suunto EON Core giver dig information til at justere dit dyk og forblive inden for sikre grænser.

Når du dykker med nitroxgasblanding, skal både procentdelen af ilt i din flaske og iltpartialgrænsen angives i Suunto EON Core. Dette sikrer korrekte beregninger af nitrogen og ilt samt den korrekte maksimale operationsdybde MOD (Maximum Operating Depth), som er baseret på dine indtastede værdier. Standardindstillingen for iltprocent (O2 %) er 21 % (luft), og standardindstillingen for iltpartialtrykket (PO2) er 1,6 bar (23 psi).

BEMÆRK:

Når du dykker med en nitrox-gasblanding, anbefaler Suunto at ændre partialtrykket til 1,4 bar (20 psi).

Tilstanden Air/Nitrox har som standard to visninger:

 • Ingen deko

  airnitrox nodeco eon

 • Kompas

  airnitrox compass eon

Efter tilpasning i Suunto-appen bliver to andre visninger tilgængelige:

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

  airnitrox tank pressure eon

 • Timer

  image:airnitrox timer eon

BEMÆRK:

Air/Nitrox dykketilstanden har som standard én aktiv gas. Du kan redigere denne gas i enhedsmenuen, hvor O2-procenten og pO2-værdien kan ændres. Hvis du vil aktivere dykning med mere end én gas, skal du aktivere multigasdykning under Dykkeindstillinger » Parametre » Flere gasser. Efter dette trin kan du tilføje yderligere gasser i menuen Gasser. Gasindstillingerne kan også tilpasses i Suunto-appen.

Måletilstand

Brug Suunto EON Core som en bundtimer med tilstanden Gauge.

Timeren øverst til højre på displayet viser dykketiden i minutter og sekunder og kan aktiveres og stoppes med et kort tryk på den øverste knap. Hold den øverste knap nede for at nulstille timeren.

Tilstanden Gauge er kun en bundtimer. Den bruger ikke nogen dekompressionsalgoritme, så den medtager ikke dekompressionsoplysninger eller beregninger.

Manometer-tilstandenGauge har som standard to visninger:

 • Timer

  Gauge timer eon

 • Kompas

  Gauge compass eon

Suunto-appen.

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

  Gauge tank pressure eon

BEMÆRK:

Efter dykning i tilstanden Gauge låses dekompressionsberegningen i 48 timer. Hvis du i løbet af denne tid dykker igen i tilstanden TXT AIR NITROX MODE eller, vil dykkeralgoritmen og dekompressionsberegningen ikke være tilgængelig og Låst vises på skærmen

BEMÆRK:

Låst tiden sættes tilbage til 48 timer, hvis du starter et nyt dyk, mens din enhed er låst.

Table of Content