Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto EON Core Brugervejledning

Kompas

Suunto EON Core omfatter et hældningskompenseret digitalt kompas, der kan vises som hovedvisning.

View compass Core

Kalibrering af kompas

Når du først begynder at bruge Suunto EON Core, skal kompasset kalibreres. Suunto EON Core viser kalibreringsikonet, når du åbner kompasvisningen. Du kalibrerer kompasset ved langsomt at rotere enheden i hånden i store 8-tals-bevægelser.

Under kalibreringsprocessen justerer kompasset sig selv i forhold til det omgivende magnetiske felt.

view compass calibrate Core

På grund af ændringer i det omgivende magnetfelt anbefales det at kalibrere kompasset igen før hvert dyk.

Sådan startes kalibreringen manuelt:

 1. Hold den midterste knap nede for at åbne menuen.
 2. Gå til General (Generelt)/Compass (Kompas).
 3. Tryk på den midterste knap for at åbne Compass (Kompas).
 4. Rul op eller ned for at vælge Calibrate (Kalibrér).
 5. Start kalibrering ved at bevæge enheden rundt i en 3D 8-tals bevægelse, som vist på billedet.
 6. En lyd angiver, at kalibreringen er fuldført, og skærmen skifter tilbage til menuen Compass (Kompas).
BEMÆRK:

Hvis kalibreringen mislykkedes flere gange i træk, befinder du dig muligvis i et område med kraftig magnetisme, som f.eks. store metalgenstande. Bevæg dig til et andet område, og prøv at kalibrere kompasset igen.

Angivelse af deklination

Du bør altid justere deklinationen på dit kompas afhængig af området, som du dykker i, for at få nøjagtige retningsaflæsninger. Kontrollér den lokale deklination fra en pålidelig kilde, og indtast værdien i Suunto EON Core.

Sådan indstilles deklinationen:

 1. Hold den midterste knap nede for at åbne menuen.
 2. Navigér til Generelt/Kompas.
 3. Tryk på den midterste knap for at åbne Kompas.
 4. Tryk på den midterste knap igen for at åbne Deklination.
 5. Rul op/ned for at angive deklinationsvinklen: Rul op fra 0,0º mod østdeklination eller nedad mod vestdeklination. Deklinationen slås fra ved at indstille deklinationsvinklen til 0,0º.
 6. Tryk på den midterste knap for at gemme ændringerne og gå tilbage til menuen Kompas.
 7. Hold den midterste knap nede for at afslutte.

Indstilling af pejlingslås

En pejling er vinklen mellem nord og dit mål. Kort fortalt er det den retning, du ønsker at bevæge dig i. Din retning er på den anden side din nuværende bevægelsesretning.

Du kan angive en pejlingslås til at hjælpe dig med at orientere dig selv under vand og sørge for, at du bevarer din bevægelsesretning. Du kan for eksempel angive en pejlingslås med retning mod et klipperev, inden du forlader båden.

Du kan nulstille pejlingslåsen på et vilkårligt tidspunkt, men du kan kun rydde en pejlingslås på overfladen.

Sådan indstilles en pejlingslås:

 1. Tryk på den midterste knap for at skifte til kompasvisning.
 2. Hold din Suunto EON Core vandret foran dig med toppen pegende i retning af målet.
 3. Hold den nederste knap trykket ned, indtil du ser meddelelsen Bearing locked (Pejling låst).

Når du har låst en pejling, vises pejlingslåsen på kompasrosen som vist nedenfor.

Bearing Lock Core

Under din bevægelsesretning (det store tal midt på kompasset) vises også den relative forskel mellem din pejling og din bevægelsesretning. Hvis du for eksempel ønsker at bevæge dig præcist i retning af din pejling, skal det nederste tal være 0°.

Hvis du ønsker at indstille en ny pejlingslås, skal du blot gentage proceduren ovenfor. Hver pejlingslås gemmes i dykkeloggen med et tidsstempel.

For at rydde pejlingslåsen fra kompasvisningen skal du vende tilbage til overfladen.

Sådan ryddes en pejlingslås:

 1. I overfladetilstand skal du holde den midterste knap nede for at åbne hovedmenuen.
 2. Rul til GENERAL (GENERELT) vha. den øverste knap eller nederste knap, og tryk på den midterste knap.
 3. Tryk på den midterste knap for at åbne Compass (Kompas).
 4. Vælg Clear bearing (Ryd pejling) med den midterste knap.
 5. Hold den midterste knap nede for at afslutte.