Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | FREE RETURNS | SUMMER SALE | SUUNTO FAQs

Suunto EON Core Brugervejledning - 2.0

Multigasdykning

Suunto EON Core tillader en ændring af gas under et dyk mellem de gasser, der er defineret i menuen Gasser. Under opstigning får du altid besked om gasskift, når der er en bedre gas tilgængelig.

Du kan for eksempel have følgende gasser ved et dyk til 55 m (180,5 fod):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • oxygen, MOD 6 m

Under opstigningen får du besked om at skifte gas ved 21 m (70 fod) og 6 m (19,7 fod) i overensstemmelse med den maksimale driftsdybde (MOD) for gassen.

En popop-meddelelse giver dig besked, når du skal foretage gasskift, som vist nedenfor:

Change Gas Core

ADVARSEL:

Ved dykning med flere gasser skal du huske, at opstigningstiden altid beregnes under forudsætning af, at du bruger alle de gasser, der er anført i menuen Gasser (Gasser). Kontrollér altid, at du kun har de gasser for dit aktuelt planlagte dyk defineret, før du dykker. Fjern de gasser, som ikke er tilgængelige for dykket.

Ændring af gasser under et dyk

Ændring af gasser er kun til nødstilfælde. Hvis en dykker pga. uforudsete hændelser mister en gasblanding, kan dykkeren tilpasse sig situationen ved at slette den pågældende gasblanding fra gaslisten i Suunto EON Core. Dette giver dykkeren mulighed for at fortsætte dykket og modtage de korrekte dekompressionsoplysninger, der beregnes af dykkecomputeren.

Hvis en dykker i et andet tilfælde løber tør for gas og har brug for en gasblanding fra en dykkermakker, er det muligt at tilpasse Suunto EON Core til situationen ved at tilføje den nye gasblanding til listen. Suunto EON Core omberegner dekompressionen og viser de korrekte oplysninger til dykkeren.

BEMÆRK:

Denne funktion er ikke aktiveret som standard. Den skal aktiveres og opretter et ekstra trin i gasmenuen under dykket. Den er kun tilgængelig, hvis der er valgt flere gasser for dykketilstanden.

For at aktivere ændring af gasser skal du slå funktionen til i indstillingsmenuen under Dykkerindstillinger » Skift gasser Dykkeindstillinger » Parametre » Redigér gasser.

Når den er aktiveret kan du under et multigasdyk tilføje en ny gas samt vælge en eksisterende gas på gaslisten for at fjerne den.

BEMÆRK:

Dykkeren kan ikke ændre eller fjerne den gas, der aktuelt er i brug (aktiv gas).

Når Redigér gasser er aktiveret, kan du fjerne gasser, som ikke er i brug, fra gaslisten, tilføje nye gasser til listen og ændre parametre (O2, He, pO2) for ikke-aktive gasser.

Isobarisk moddiffusion (ICD)

Isobarisk moddiffusion (ICD) sker, når forskellige inerte gasser (f.eks. nitrogen og helium) spredes i forskellige retninger under et dyk. Med andre ord absorberes den ene gas af kroppen, mens den anden frigives. ICD er en risiko ved dykning med trimix-blandinger.

Dette kan ske under et dyk, f.eks. når en trimix-gas skiftes til nitrox eller let trimix. Når skiftet foretages, spredes helium og nitrogen hurtigt i modsatte retninger. Dette danner en forbigående forøgelse af det samlede inerte gastryk, hvilket kan medføre trykfaldssyge (DCS).

I øjeblikket findes der ingen algoritmer, som kan håndtere ICD. Du skal derfor tage højde for det, når du planlægger trimix-dyk.

Du kan bruge Suunto EON Core til at planlægge din brug af trimix på en sikker måde. Under menuen Gasser kan du justere ilt- (O2) og heliumprocenterne (He) for at se ændringen i partialtrykket for nitrogen (ppN2) og partialtrykket for helium (ppHe).

En forøgelse af partialtrykket angives med et positivt tal, mens et fald angives med et negativt tal. Ændringerne i ppN2 og ppHe vises ved siden af hver gasblanding, som du måtte ønske at skifte til. Maksimal operationsdybde (MOD) på en indåndingsluft er den dybde, hvor iltpartialtrykket (pO2) i gasblandingen overstiger en sikkerhedsgrænse. Du kan definere pO2-grænsen for gassen.

Der udløses en ICD-advarsel, når gasskiftdybden er større end 10 m (30 fod), og ét af følgende er tilfældet:

  1. Ændringen af ppN2 øges med mere end +0,5, eller
  2. Ændringen af ppHe øges med mere end +0,5, og ppN2 reduceres med mere end -0,25.

Hvis disse grænser overskrides under et gasskift, angiver Suunto EON Core risikoen for ICD som vist nedenfor:

isobaric eon

I dette eksempel er de tilgængelige gasblandinger for et et dybt trimix-dyk følgende:

  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 35,7m (pO2 1,6)
  • Trimix 50/10, MOD 22m (pO2 1,6)
  • Oxygen, MOD 6 m

Suunto EON Core fremhæver den farlige ICD-situation, når gasblandingen skiftes fra 15/55 til 35/10 ved en dybde på 34,7 m.

Hvis der foretages et gasskift, er ændringen i ppN2 og ppHe langt over de sikre grænser.

Én måde at undgå ICD-risikoen på er at øge heliumindholdet i 35/10-gasblandingen til en 35/25 trimix-blanding. Dette holder ændringerne i partialtryk på et sikkert niveau og eliminerer faren ved pludselig ICD.

Table of Content