Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto EON Core Brugervejledning 3.0

Opladning af batteriet

Oplad Suunto EON Core med det medfølgende USB-kabel. Til opladning skal du bruge en USB-port med 5 V jævnstrøm med minimum 0,5 A som strømkilde. Hvis batteriniveauet er meget lavt, forbliver displayet slukket under opladningen, indtil batteriet har opnået et tilstrækkeligt batteriniveau. Når batteriniveauet er så lavt, at enheden ikke kan tændes, blinker en rød lysdiode ved siden af displayet. Lysdioden stopper med at blinke, når batteriet har nok strøm til at tænde for enheden. Hvis den røde lysdiode holder op med at blinke, mens displayet stadig er slukket, stopper opladningen. Fjern opladerkablet, og tilslut det igen for at fortsætte opladningen.

Når enheden er tændt, og batteriet oplades, skifter batterisymbolet øverst til venstre på displayet til grønt.

ADVARSEL:

Du må kun oplade din enhed ved hjælp af USB-adaptere, der overholder IEC 62368-1-standarden og har et maksimal spænding på 5 V. Adaptere, der ikke lever op til disse krav, udgør en brandfare og kan medføre personskade og beskadige din Suunto-enhed.

FORSIGTIG:

Brug IKKE USB-kablet, når Suunto EON Core er våd. Dette kan medføre en elektrisk fejl. Kontrollér, at kabelstikket og stikbensområdet på enheden er tørt.

FORSIGTIG:

Lad ALDRIG USB-kablets tilslutningsdel røre nogen ledende overflade. Dette kan kortslutte kablet og gøre det uanvendeligt.

Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batteriet må kun udskiftes af et autoriseret Suunto-servicecenter.

Table of Content