Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr. 750 | SUUNTO OFFERS | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Brugervejledning – 1.6

  • Funktioner

Funktioner

Alarmer, advarsler og notifikationer

Suunto EON Steel har farvekodede alarmer, advarsler og notifikationer. De vises fremhævet i displayet sammen med en lydalarm (hvis toner er slået til). Alarmer vises altid med rød. Advarsler kan være røde eller gule. Notifikationer er altid gule.

Når der udløses en alarm, advarsel eller notifikation, vises en meddelelse som popop. Popop-meddelelser kan bekræftes ved at trykke på en vilkårlig knap. Oplysningerne, der kræver opmærksomhed, forbliver på skærmen eller som et element, der kan rulles, i det nederste felt, indtil situationen igen er normal.

Alarmer er kritiske hændelser, som altid kræver øjeblikkelig handling. Når en alarmsituation igen bliver normal, stopper alarmen automatisk.

AlarmForklaring
AscSpeedAlertOpstigningshastigheden overstiger den sikre hastighed på 10 m (33 fod) pr. minut i fem sekunder eller længere.
ErrorConditionDekompressionsloftet brydes med mere end 0,6 m (2 fod) under et dekompressionsdyk. Foretag straks nedstigning til under loftdybden, og fortsæt med opstigningen som normalt.
alarm pO2highIltpartialtrykket overskrider et sikkert niveau (>1,6). Foretag opstigning, eller skift til en gas med et lavere iltpartialtryk.
alarm pO2low newIltpartialtrykket er under et sikkert niveau (<0,18). Foretag straks nedstigning, eller skift til en gas med et højere iltpartialtryk.

Advarsler giver dig besked om hændelser, som kan påvirke dit helbred og din sikkerhed, hvis du ikke reagerer. Bekræft advarslen ved at trykke på en vilkårlig knap.

AdvarselForklaring
CNS100%Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet er på 100 %-grænsen
OTU300Anbefalet daglig grænse for oxygentoleranceenhed er nået
DybdeDybden overstiger din alarmgrænse for dybde
DykketidDykketiden overskrider din alarmgrænse for dykketid
Høj PO2 for diluentDiluentpartialtrykket for ilt overskrider et sikkert niveau (>1,6). Der er ingen umiddelbar fare, medmindre der anvendes diluent, f.eks. til bailout
Lav PO2 for diluentDiluentpartialtrykket for ilt er under et sikkert niveau (<0,18). Der er ingen umiddelbar fare, medmindre der anvendes diluent, f.eks. til bailout
GastidGastiden overskrider din alarmgrænse for gastid, eller flasketrykket er under 35 bar (~510 psi), hvilket betyder, at gastiden er nul
Sikkerhedsstoppet er brudtSikkerhedsstoploftet er brudt med mere end 0,6 m (2 fod)
FlasketrykFlasketrykket er under alarmgrænsen for flasketryk

Notifikationer angiver hændelser, som kræver forebyggende handlinger. Bekræft notifikationen ved at trykke på en vilkårlig knap.

NotifikationForklaring
CNS80%Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet er på 80%-grænsen
OTU250Ca. 80 % af den anbefalede daglige grænse for OTU er nået
Skift gasUnder opstigning under et multigasdyk er det sikkert at skifte til næste tilgængelige gas for en optimal dekompressionsprofil
Lavt batteriDer resterer ca. tre timers dykketid
Opladning er påkrævetDer er ca. to timers batteritid tilbage. Opladning er påkrævet før næste dyk
Indstillingspunkt skiftetIndstillingspunktet er skiftet automatisk under rebreather-dyk. Se Indstillingspunkter
Lavt batteri i flaske-PODBatterilevetiden er lav for flaske-POD'en. Batteriskift er påkrævet

Konfigurerbare alarmer

Der er fire alarmer, som kan konfigureres: Dybde-, dykketids-, flasketryks- og gastidsalarm. Disse alarmindstillinger findes under Dykkeindstillinger/Alarmer. Hver af disse alarmer kan have sin egen grænse og slås til eller fra individuelt.

BEMÆRK:

Flasketrykaflæsningen skifter til rød, hvis den kommer under 50 bar (720 psi).

BEMÆRK:

Gastidsaflæsningen viser nul og skifter til rød, hvis flasketrykket kommer under 35 bar (500 psi).

Table of Content