Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Brugervejledning - 2.5

Dekompressionsprofil

Dekompressionsprofilen kan vælges i Dykkeindstillinger » Parametre » Deko profil.

Kontinuerlig dekompressionsprofil

Siden Haldanes 1908-tabeller har dekompressionsstop traditionelt altid været udført i faste trin, f.eks. 15 m, 12 m, 9 m, 6 m og 3 m. Denne praktiske metode blev indført før ankomsten af dykkecomputere. Imidlertid afgasser en dykker under opstigning i en mere gradvise små trin, som effektivt skaber en jævn dekompressionskurve.

Indførelsen af mikroprocessorer har givet Suunto mulighed for at modellere den faktiske dekompressionsadfærd mere præcist. Der er inkluderet en kontinuerlig dekompressionskurve i arbejdsantagelsen for Suunto Fused™ RGBM 2.

Under alle opstigninger med dekompressionsstop beregner Suunto-dykkercomputere det punkt, hvor kontrolrummet krydser den omgivende tryklinje (det punkt, hvor vævets tryk er større end det omgivende tryk), og afgasningen starter. Dette kaldes for dekompressionsgulvet. Over denne gulvdybde og under loftdybden ligger “dekompressionszonen”. Dekompressionszonens område afhænger af dykkeprofilen.

Afgasningen i de førende hurtige væv vil være langsom ved eller tæt på gulvet, idet den udadgående gradient er lille. Langsommere væv kan fortsat afgasse, og med tilstrækkelig tid kan dekompressionskravet øges, hvilket kan medføre, at loftet flyttes nedad, og gulvet flyttes opad.

Suunto RGBM'er optimerer disse to modsat rettede problemer via en kombination af en langsom opstigningshastighed og en kontinuerlig dekompressionskurve. Det hele handler om en god styring af den udvidende gas under en opstigning. Derfor anvender alle Suunto RGBM'er en maksimal opstigningshastighed på 10 m/minut, som i løbet af årene har vist sig at være en effektiv sikkerhedsforanstaltning.

Dekompressionsgulvet repræsenterer det punkt, hvor RGBM forsøger at maksimere boblekompression, mens dekompressionsloftet maksimerer afgasningen.

Den ekstra fordel ved at have et dekompressionsgulv og -loft er, at der tages højde for, at det i uroligt vand kan være svært at holde den præcise dybde for at optimere dekompressionen. Ved at holde en dybde under loftet, men over loftet, dekomprimerer dykkeren fortsat, selvom dette foregår langsommere end optimalt, og giver en ekstra buffer for at minimere risikoen for, at bølger løfter dykkeren op over loftet. Den kontinuerlige dekompressionskurve, der anvendes af Suunto, leverer desuden en meget jævnere og mere naturlig dekompressionsprofil end den traditionelle “trinvise” dekompression.

Suunto EON Steel har en unik funktion, som ikke kun viser dekompressionsloftet, men også dekompressionsgulvet. Så længe, du er under “gulvet”, dvs. fortsat optager gasser, vises en opadrettet pil. Når du er over gulvet, begynder de førende væv at afgasse, og den opadgående pil forsvinder. Den optimale dekompression sker i loftzonen, som vises med både opadrettede og nedadrettede pile. Hvis loftdybden overskrides, vil en nedadrettet pil og lydalarm bede dykkeren om at stige ned igen til loftzonen.

Trinvis dekompressionsprofil

I denne dekompressionsprofil er opstigningen opdelt i traditionelle trin på 3 m (10 fod). I denne model dekomprimerer dykkeren ved traditionelle faste dybder.

Continuous Stepped Eon Core

BEMÆRK:

Valg af dekompressionsprofil er tilgængelig fra firmwareversion 2.0.

Table of Content