Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr. 750 | SUMMER SALES | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Brugervejledning – 1.6

  • Dekompressionsdyk

Dekompressionsdyk

Hvis du overskrider grænsen for ikke-dekompression under et dyk, giver Suunto EON Steel dig de nødvendige dekompressionsoplysninger for opstigningen. Opstigningsoplysningerne præsenteres altid med to værdier:

  • Loft: Den dybde, som du ikke må stige op over
  • Opstigningstid: Den optimale opstigningstid i minutter til overfladen med de givne gasser
ADVARSEL:

DU MÅ ALDRIG OVERSTIGE LOFTET FOR OPSTIGNING! Du må ikke overskride loftet for opstigning under din dekompression. For at undgå at gøre det ved et uheld skal du være lidt under loftet.

Under et dekompressionsdyk er der tre typer af stop:

  • Sikkerhedsstop
  • Dybdestop
  • Dekompressionsstop

Du kan slå dybdestop til eller fra under Dykkeindstillinger/Parametre. Derudover kan du justere sikkerhedsstoptiden til 3, 4 eller 5 minutter.

Figuren nedenfor viser, hvordan dekompressionen vises på Suunto EON Steel. Når du stiger op til tæt på loftdybden og skifter til dekompressionsområdet, vises to pile foran lofttallet.

decompression explained

Dekompressionsområdet er loftdybde + 3,0 meter (9 fod). Dette er området, hvor dekompressionen foregår. Jo tættere på loftet, du befinder dig, jo mere optimal er dekompressionstiden.

Hvis du stiger op over loftdybden, er der fortsat en sikkerhedsmargin, der er lig med loftdybden - 0,6 meter (2 fod). Inden for denne sikkerhedsmargin fortsætter dekompressionsberegningen, men det anbefales, at du går ned til under loftdybden. Dette angives ved, at loftdybdetallet bliver gult med en nedadpegende pil foran.

Hvis du stiger op over sikkerhedsmarginen, sættes dekompressionsberegningen på pause, indtil du stiger ned under denne grænse. En lydalarm og en nedadpegende pil foran et rødt loftdybdetal angiver en usikker dekompression.

Hvis du ignorerer alarmen og forbliver over sikkerhedsmarginen i tre minutter, låser Suunto EON Steel algoritmeberegningen, og der vil ikke længere være tilgængelige dekompressionsoplysninger under dykket. Se Algoritmelås.

Nedenfor vises et typisk dekompressionsdyk med opstigningstid og det første påkrævede dybdestop ved 20,3 meter:

ascTime

Suunto EON Steel viser altid loftværdien fra det dybeste af disse stop. Dybdestop- og sikkerhedsstoploft er altid ved en konstant dybde, når du er ved stoppet. Stoptiden tælles ned i minutter og sekunder.

Nedenfor vises et eksempel på, hvad Suunto EON Steel viser under et dybdestop:

deepstop

Nedenfor vises et eksempel på, hvad Suunto EON Steel viser under et sikkerhedsstop:

safetyStop noDeco

Under dekompressionsstop reduceres loftet altid, når du er tæt på loftdybden og giver fortsat dekompression med optimal opstigningstid.

Nedenfor vises et eksempel på, hvad Suunto EON Steel viser under et dekompressionsstop:

decostop

BEMÆRK:

Det anbefales altid at forblive tæt på dekompressionsloftet under opstigning.

Opstigningstiden er altid den minimale påkrævede tid til at nå op til overfladen. Den omfatter:

  • Tiden, der er påkrævet til dybdestop
  • Opstigningstiden fra dybden ved 10 m (33 fod) pr. minut
  • Tiden, der er påkrævet til dekompression
ADVARSEL:

DIN FAKTISKE OPSTIGNINGSTID KAN VÆRE LÆNGERE END DET, DER VISES PÅ DUKKERCOMPUTEREN! Opstigningstiden vil stige, hvis du: (1) forbliver dybtgående, (2) stiger langsommere end 10 m/min, (3) foretager dit dekompressionsstop dybere end ved loftet og/eller (4) glemmer at ændre den anvendte gasblanding. Disse faktorer kan også øge mængden af åndedrætsgas, der kræves for at nå overfladen.

Sidste stopdybde

Du kan justere den sidste stopdybde for dekompressionsdyk under Dykkeindstillinger/Parametre/Sidste stopdybde. Der er to indstillinger: 3 og 6 m (10 og 20 fod).

Som standard er den sidste stopdybde 3 m (10 fod). Dette er den anbefalede sidste stopdybde.

BEMÆRK:

Denne indstilling påvirker ikke loftsdybden i et dekompressionsdyk. Sidste loftsdybde er altid 3 m (10 fod).

Table of Content