Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Brugervejledning - 2.5

Dekompressionsdyk

Hvis du overskrider grænsen for ikke-dekompression under et dekompressionsdyk, viser Suunto EON Steel de nødvendige dekompressionsoplysninger for opstigningen. Opstigningsoplysningerne præsenteres altid med to værdier:

 • Loft: Den dybde, som du ikke må stige op over
 • opstig. tidDen optimale opstigningstid i minutter til overfladen med de givne gasser
ADVARSEL:

DU MÅ ALDRIG OVERSTIGE LOFTET FOR OPSTIGNING! Du må ikke overskride loftet for opstigning under din dekompression. For at undgå at gøre det ved et uheld skal du være lidt under loftet.

Under et dekompressionsdyk er der tre typer af stop:

 • Sikkerhedsstop: Dette er et anbefalet 3-minutters stop for alle dyk over 10 meter (33 fod).
 • Dybdestop: Dette er et anbefalet stop, når du dykker dybere end 20 m (66 fod).
 • Dekompressionsstop: Dette er et obligatorisk stop i dit dekompressionsdyk, som af hensyn til din sikkerhed forebygger trykfaldssyge.

I Dykkeindstillinger » Parametre kan du

 • slå dybdestop til eller fra (slået til som standard)
 • justere sikkerhedsstoptiden til at være 3, 4 eller 5 minutter (standard er 3 minutter)
 • indstille den sidste stopdybde til 3,0 m eller 6,0 m (standard er 3,0 m)

Følgende illustration viser et dekompressionstyk, hvor loftet er ved 17,7 m (58 fod):

deco dive steel

Nedefra og op vises følgende i billedet ovenfor:

 1. Der er et dekompressionsvindue (Deko-vindue), der er afstanden mellem dekompressionsloftet (Deko-loft) plus 3,0 m (9,8 fod) og dekompressionsloftet. Dekompressionsvinduet i dette eksempel er således mellem 20,7 m (68 fod) og 17,7 m (58 fod). Dette er det område, hvor dekompressionen foregår. Jo tættere på loftet, du befinder dig, jo mere optimal er dekompressionstiden.

  Når du stiger op til tæt på loftdybden og skifter til dekompressionsvinduesområdet, vises to pile foran dybdetallet. De nedadrettede og opadrettede hvide pile angiver, at du er inden for deko-vinduet.

 2. Hvis du stiger op over loftdybden, er der fortsat en sikkerhedsmargin, der er lig med loftdybden minus 0,6 meter (2 fod). Den er således i dette eksempel mellem 17,7 m (58 fod) og 17,1 m (56 fod). Inden for denne sikkerhedsmargin fortsætter dekompressionsberegningen, men det anbefales, at du går ned til under loftdybden. Dette angives ved, at loftdybdetallet bliver gult med en nedadrettet pil foran dybdetallet.

 3. Hvis du stiger op over sikkerhedsmarginen, sættes dekompressionsberegningen på pause, indtil du går ned under denne grænse. En lydalarm og en nedadrettet rød pil foran dybdetallet angiver en usikker dekompression.

  Hvis du ignorerer alarmen og forbliver over sikkerhedsmarginen i tre minutter, låser Suunto EON Steel algoritmeberegningen, og der vil ikke længere være tilgængelige dekompressionsoplysninger under dykket. Se Algoritmelås.

Eksempler på dekompressionsdisplays

Nedenfor vises et typisk dekompressionsdyk med opstigningstid og det første påkrævede dybdestop ved 20,3 meter:

ascTime

Suunto EON Steel viser altid loftværdien fra det dybeste af disse stop. Dybdestop- og sikkerhedsstoploft er altid ved en konstant dybde, når du er ved stoppet. Tider for sikkerhedsstop og dekompressionsstop nedtælles i minutter, mens dybdestoptider vises i minutter og sekunder.

I nederste display er loftdybden angivet til 10,8 m, og dykkeren er i øjeblikket ved 11,1 m. Hvide pile ud for dybdeværdien viser, at dykkeren befinder sig i dybdestopvinduet. 1' 18 vises med gult som tiden for et valgfrit stop:

deeptsop steel white arrows

I nederste display er loftdybden angivet til 3,0 m, og dykkeren er i øjeblikket ved 3,7 m. Hvide pile angiver igen, at dykkeren er inden for dekompressionsvinduet. 3' 09 vises med rødt som tiden for et obligatorisk stop:

ceiling 3 red steel

Næste eksempel viser, at dykkeren er ved 2,4 m (loftdybden er stadig angivet til 3,0 m), så denne er inden for dekompressionsvinduet, men over grænsen. En gul nedadrettet pil angiver, at dykkeren anbefales at gå dybere for at være på optimal dybde. Den optimale dybde (loftdybden) på 3,0 m vises med gult:

safety stop yellow steel

Det nederste display viser, at loftdybden er angivet til 3,0 m, og dykkeren er ved 2,3 m. Dykkeren er uden for dekompressionsvinduet og skal gå længere ned. En rød pil og en alarmlyd beder dykkeren om at dykke dybere, og loftdybden angives med rødt: I stedet for klokkeslættet vises "- -", når dykkeren er uden for dekompressionsvinduet.

stop red steel

BEMÆRK:

Hvis loftet overskrides i mere end 3 minutter, låses dekompressionsalgoritmen.

Nedenfor er et eksempel på, hvad Suunto EON Steel viser under et dybdestop:

deepstop

Med dekompressionsstop reduceres loftet løbende i kontinuerlig opstigningstilstand, når du er tæt på loftdybden, og giver løbende dekompressionstider med optimal opstigningstid. I trinvis opstigningstilstand er loftet det samme for en bestemt tidsperiode og bevæger sig derefter opad med 3 m (10 fod) ad gangen.

BEMÆRK:

Det anbefales altid at forblive tæt på dekompressionsloftet under opstigning.

Opstigningstiden er altid den minimale påkrævede tid til at nå op til overfladen. Den omfatter:

 • Tid, der er påkrævet til dybdestop
 • Opstigningstiden fra dybde ved 10,0 m (32,8 fod) pr. minut
 • Tid, der er påkrævet til dekompression
ADVARSEL:

Ved dykning med flere gasser skal du huske, at opstigningstiden altid beregnes under forudsætning af, at du bruger alle de gasser, der er anført i menuen Gases (Gasser). Kontrollér altid, at du kun har de gasser for dit aktuelt planlagte dyk defineret, før du dykker. Fjern de gasser, som ikke er tilgængelige for dykket.

ADVARSEL:

DIN FAKTISKE OPSTIGNINGSTID KAN VÆRE LÆNGERE END DET, DER VISES PÅ DUKKERCOMPUTEREN! Opstigningstiden vil stige, hvis du: (1) forbliver dybtgående, (2) stiger langsommere end 10 m/min, (3) foretager dit dekompressionsstop dybere end ved loftet og/eller (4) glemmer at ændre den anvendte gasblanding. Disse faktorer kan også øge mængden af åndedrætsgas, der kræves for at nå overfladen.

Sidste stopdybde

Du kan justere den sidste stopdybde for dekompressionsdyk under Dykkeindstillinger » Parametre » Sidste stopdybde. Der er to indstillinger: 3 og 6 m (10 og 20 fod).

Som standard er den sidste stopdybde 3 m (10 fod). Dette er den anbefalede sidste stopdybde.

BEMÆRK:

Denne indstilling påvirker ikke loftsdybden i et dekompressionsdyk. Sidste loftsdybde er altid 3 m (10 fod).

TIP:

Overvej at indstille den sidste stopdybde til 6 m (20 fod), når du dykker i forhold med oprørt hav, og det er udfordrende at stoppe ved 3 m.

Table of Content