Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto EON Steel Brugervejledning 3.0

Dykketilstande

Som standard har Suunto EON Steel fire dykketilstande: Air/Nitrox, Trimix, CCR og Gauge (bundtimer). Vælg den relevante tilstand for dykket under Dykkeindstillinger » Tilstand.

dive modes eon steel

BEMÆRK:

Suunto EON Steel viser alle navnene på dykketilstande på engelsk. Du kan ændre navnene på dykketilstande i Suunto-appen.

BEMÆRK:

Tilstanden Air/Nitrox er som standard i grafisk stil, mens de øvrige er i klassisk visuel stil. Du kan ændre den og andre indstillinger samt oprette yderligere dykketilstande vha. Suunto-appen.

I Suunto-appen kan du oprette nye eller redigere eksisterende dykketilstande, ændre skærmlayouts, ændre helium- og multigastilstand samt ændre dykketype (OC/CC).

Dekompressionsalgoritmen, der bruges i Suunto EON Steel, er Suunto Fused™ RGBM 2. Hvis du ønsker flere oplysninger om algoritmen, kan du gå til Dekompressionsalgoritme.

Air/Nitrox-tilstand

Som standard er tilstanden Air/Nitrox for dykning med normal luft og dykning med iltberigede gasblandinger.

Dykning med nitrox-gasblanding giver dig mulighed for at opnå længere bundtid eller reducere risikoen for trykfaldsyge. Suunto EON Steel giver dig information til at justere dit dyk og forblive inden for sikre grænser.

Når du dykker med nitroxgasblanding, skal både procentdelen af ilt i din flaske og iltpartialgrænsen angives i Suunto EON Steel. Dette sikrer korrekte beregninger af nitrogen og ilt samt den korrekte maksimale operationsdybde MOD (Maximum Operating Depth), som er baseret på dine indtastede værdier. Standardindstillingen for iltprocent (O2 %) er 21 % (luft), og standardindstillingen for iltpartialtrykket (PO2) er 1,6 bar (23 psi).

BEMÆRK:

Når du dykker med en nitrox-gasblanding, anbefaler Suunto at ændre partialtrykket til 1,4 bar (20 psi).

Tilstanden Air/Nitrox har som standard to visninger:

 • Ingen deko

  no deco steel

 • Kompas

  compass steel

Efter tilpasning i Suunto-appen bliver to andre visninger tilgængelige:

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

  TankPressView

 • Timer

  airnitrox timer view steel

BEMÆRK:

Air/Nitrox dykketilstanden har som standard én aktiv gas. Du kan redigere denne gas i enhedsmenuen, hvor O2-procenten og pO2-værdien kan ændres. Hvis du vil aktivere dykning med mere end én gas, skal du aktivere multigasdykning under Dykkeindstillinger » Parametre » Flere gasser. Efter dette trin kan du tilføje yderligere gasser i menuen Gasser. Gasindstillingerne kan også tilpasses i Suunto-appen.

Trimix-tilstand

Dykketilstanden Trimix er til dykning med en indåndingsgas, som består af ilt, nitrogen og helium. Med tilsat helium kan du oprette gasblandinger, der er optimale til dit dyk.

Tilstanden Trimix er typisk til dybe dyk med længere dykketid.

Tilstanden Trimix har som standard to visninger:

 • Ingen deko

  trimix nodeco view

 • Kompas

  trimix compass view

Efter tilpasning i Suunto-appen bliver to andre visninger tilgængelige:

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

 • Timer

BEMÆRK:

I tilstanden Trimix er tilstanden Suunto EON Steel med flere gasser automatisk aktiveret.

BEMÆRK:

Når du dykker med helium aktiveret, er dybdestop aktiveret som standard, og dette kan ikke slås fra.

CCR-tilstand

CCR er en dykketilstand, som er beregnet til rebreather-dykning.

Når du vælger tilstanden CCR, har din enhed to forskellige gasmenuer: CC-gasser (gasser til lukket kredsløb) og OC-gasser (gasser til åbent kredsløb). Du finder yderligere oplysninger om dykning i CCR-tilstand i Rebreather-dykning.

Tilstanden CCR har som standard to visninger:

 • Ingen deko

  ccr nodeco steel

 • Kompas

  ccr compass steel

Efter tilpasning i Suunto-appen bliver to andre visninger tilgængelige:

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

 • Timer

BEMÆRK:

Når du dykker med helium aktiveret, er dybdestop aktiveret som standard, og dette kan ikke slås fra.

Måletilstand

Brug Suunto EON Steel som en bundtimer med Gauge.

Tilstanden Gauge er kun en bundtimer. Den bruger ikke nogen dekompressionsalgoritme, så den medtager ikke dekompressionsoplysninger eller beregninger.

Tilstanden Gauge har som standard to visninger:

 • Timer

  gauge default view

 • Kompas

  Gauge compass eon

Efter tilpasning i Suunto-appen er en tredje visning tilgængelig:

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.
BEMÆRK:

Efter dykning i tilstanden Gauge låses dekompressionsberegningen i 48 timer. Hvis du i løbet af denne tid dykker igen i tilstanden Air/Nitrox, Trimix eller CCR, vil dykkealgoritmen og dekompressionsberegningen ikke være tilgængelige, og Låst vises på skærmen.

BEMÆRK:

Låst-tiden sættes tilbage til 48 timer, hvis du starter et nyt dyk, mens din enhed er låst.

Table of Content