Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Brugervejledning - 2.5

Dykketilstande

Som standard har Suunto EON Steel fire dykketilstande: Air/Nitrox, Trimix, CCR og Gauge (bundtimer). Vælg den passende tilstand til dykket under Dykkeindstillinger »Tilstand.

dive modes eon steel

BEMÆRK:

Air/Nitrox tilstand er som standard i grafisk visning, mens alle andre har en klassisk visning. Du kan ændre dette samt andre indstillinger samt oprette yderligere dykketilstande vha. Suunto DM5. Se Brugerdefinerede dykketilstande med DM5.

I DM5 kan du oprette nye eller redigere eksisterende dykketilstande, ændre skærmlayouts, ændre helium- og multigastilstand samt ændre dykketype (OC/CC).

Dekompressionsalgoritmen, der anvendes i Suunto EON Steel, er Suunto Fused ™ RGBM 2. Se
Dekompressionsalgoritme for at få flere oplysninger om algoritmen.

Air/Nitrox-tilstand

Som standard er Air/Nitrox-tilstanden for dykning med normal luft og dykning med iltberigede gasblandinger.

Dykning med nitrox-gasblanding giver dig mulighed for at opnå længere bundtid eller nedsætte risikoen for trykfaldsyge. Når gasblandingen imidlertid ændres, eller dybden øges, vil iltpartialtrykket generelt forøges. Suunto EON Steel giver dig oplysninger, så du kan justere dit dyk og forblive inden for sikre grænser.

Ved dykning med nitrox-gasblanding skal både iltprocenten i flasken og iltpartialtrykgrænsen indtastes i Suunto EON Steel. Dette sikrer korrekte beregninger af nitrogen og ilt, samt den korrekte maksimale operationsdybde MOD (maximum operating depth), som er baseret på dine indtastede værdier. Standardindstillingen for iltprocent (O2 %) er 21 % (luft), og standardindstillingen for iltpartialtrykket (PO2) er 1,6 bar (20 psi).

Air/Nitrox tilstand har som standard to visninger:

 • Ingen deko

  no deco steel

 • Kompas

  compass steel

Efter tilpasning med DM5 er der to yderligere visninger tilgængelige.

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

  TankPressView

 • Timer

  airnitrox timer view steel

BEMÆRK:

Air/Nitrox dykketilstanden har som standard en aktiv gas. Du kan redigere denne gas i enhedsmenuen, hvor O2-procenten og pO2-værdien kan ændres. Hvis du vil aktivere dykning med mere end én gas, skal du aktivere multigasdykning under Dykkeindstillinger » Parametre » Flere gasser. Efter dette trin kan du tilføje yderligere gasser i menuen Gasser. Gasindstillingerne kan også tilpasses i Suunto DM5. Se Brugerdefinerede dykketilstande med DM5.

Trimix-tilstand

Trimix dykketilstand til dykning med en indåndingsgas, som består af ilt, nitrogen og helium. Med tilsat helium kan du oprette gasblandinger, der er optimale til dit dyk.

Trimix tilstanden er typisk til dybe dyk med længere dykketid.

Trimix tilstanden har som standard to visninger:

 • Ingen deko

  trimix nodeco view

 • Kompas

  trimix compass view

Efter tilpasning med DM5 er der to yderligere visninger tilgængelige.

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

 • Timer

BEMÆRK:

I tilstanden Trimix aktiverer Suunto EON Steel automatisk funktionen med flere gasser.

BEMÆRK:

Når du dykker med helium aktiveret, er dybdestop aktiveret som standard, og dette kan ikke slås fra.

CCR-tilstand

CCR er en dykketilstand, som er beregnet til rebreather-dykning.

Når du vælger tilstanden CCR, har din enhed to forskellige gasmenuer: CC-gasser (Gasser til lukket kredsløb) og OC-gasser (gasser til åbent kredsløb). Du finder yderligere oplysninger om dykning i CCR-tilstand i Rebreather-dykning.

CCR tilstanden har som standard to visninger:

 • Ingen deko

  ccr nodeco steel

 • Kompas

  ccr compass steel

Efter tilpasning med DM5 er der to yderligere visninger tilgængelige.

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

 • Timer

BEMÆRK:

Når du dykker med helium aktiveret, er dybdestop aktiveret som standard, og dette kan ikke slås fra.

Måletilstand

Brug Suunto EON Steel som bundtimer med Gauge.

Gauge tilstanden er kun en bundtimer. Den bruger ikke nogen dekompressionsalgoritme, så den medtager ikke dekompressionsoplysninger eller beregninger.

Gauge tilstanden har som standard to visninger:

 • Timer

  gauge default view

 • Kompas

  Gauge compass eon

Efter tilpasning i DM5 er en tredje visning tilgængelig:

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.
BEMÆRK:

Efter dykning i Gauge-tilstand låses dekompressionsberegningen i 48 timer. Hvis du i løbet af denne tid dykker igen i tilstanden Air/Nitrox, Trimix eller CCR, vil dykkeralgoritmen og dekompressionsberegningen ikke være tilgængelige, og Låst vises på skærmen.

BEMÆRK:

Låst tiden sættes tilbage til 48 timer, hvis du starter et nyt dyk, mens din enhed er låst.

Table of Content