Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | BLACK FRIDAY | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto EON Steel Brugervejledning 3.0

Multigasdykning

Suunto EON Steel tillader et gasskift under et dyk mellem de gasser, der er defineret i menuen Gasser. Under opstigning får du altid besked om gasskift, når der er en bedre gas tilgængelig.

Du kan for eksempel have følgende gasser ved et dyk til 55 m (180,5 fod):

  • tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • oxygen, MOD 6 m

Under opstigningen får du besked om at skifte gas ved 22 m (72 fod) og 6 m (19,7 fod) i overensstemmelse med den maksimale driftsdybde (MOD) for gassen.

En popop-meddelelse giver dig besked, når du skal foretage gasskift, som vist nedenfor:

ChangeGas

ADVARSEL:

Ved dykning med flere gasser skal du huske, at opstigningstiden altid beregnes under forudsætning af, at du bruger alle de gasser, der er anført i menuen Gasser (Gasser). Kontrollér altid, at du kun har de gasser for dit aktuelt planlagte dyk defineret, før du dykker. Fjern de gasser, som ikke er tilgængelige for dykket.

Ændring af gasser under et dyk

Ændring af gasser er kun til nødstilfælde. For eksempel kan du på grund af uforudsete hændelser miste en gasblanding. I så fald kan du tilpasse til forholdene ved at slette den gasblanding fra gaslisten på Suunto EON Steel. Det giver dig mulighed for at fortsætte dykket og få korrekte dekompressionsoplysninger, der er beregnet af dykkercomputeren.

Er andet eksempel er, hvis du af en eller anden grund løber tør for gas og skal bruge en gasblanding fra en anden dykker. I så fald er det muligt at tilpasse Suunto EON Steel til forholdene ved at tilføje den nye gasblanding til listen. Suunto EON Steel beregner igen dekompression og viser de korrekte oplysninger.

BEMÆRK:

Denne funktion er ikke aktiveret som standard. Den skal aktiveres og opretter et ekstra trin i gasmenuen under dykket. Den er kun tilgængelig, hvis der er valgt flere gasser for dykketilstanden.

For at aktivere ændring af gasser skal du slå funktionen til i indstillingsmenuen under Dykkerindstillinger » Skift gasser Dykkeindstillinger » Parametre » Redigér gasser.

Når den er aktiveret kan du under et multigasdyk tilføje en ny gas samt vælge en eksisterende gas på gaslisten for at fjerne den.

BEMÆRK:

Du kan ikke ændre eller fjerne den gas, der aktuelt er i brug (aktiv gas).

Når Redigér gasser er aktiveret, kan du fjerne gasser, som ikke er i brug, fra gaslisten, tilføje nye gasser til listen og ændre parametre (O2, He, pO2) for ikke-aktive gasser.

Isobarisk moddiffusion (ICD)

Isobarisk moddiffusion (ICD) sker, når forskellige inerte gasser (f.eks. nitrogen og helium) spredes i forskellige retninger under et dyk. Med andre ord absorberes den ene gas af kroppen, mens den anden frigives. ICD er en risiko ved dykning med trimix-blandinger.

Dette kan ske under et dyk, f.eks. når en trimix-gas skiftes til nitrox eller let trimix. Når skiftet foretages, spredes helium og nitrogen hurtigt i modsatte retninger. Dette danner en forbigående forøgelse af det samlede inerte gastryk, hvilket kan medføre trykfaldssyge (DCS).

I øjeblikket findes der ingen algoritmer, som kan håndtere ICD. Du skal derfor tage højde for det, når du planlægger trimix-dyk.

Du kan bruge Suunto EON Steel til at planlægge din trimix-brug sikkert. Under menuen Gasser kan du justere ilt- (O2) og heliumprocenterne (He) for at se ændringen i partialtrykket for nitrogen (ppN2) og partialtrykket for helium (ppHe).

En forøgelse af partialtrykket angives med et positivt tal, mens et fald angives med et negativt tal. Ændringerne i ppN2 og ppHe vises ved siden af hver gasblanding, som du måtte ønske at skifte til. Maksimal operationsdybde (MOD) på en indåndingsluft er den dybde, hvor iltpartialtrykket (pO2) i gasblandingen overstiger en sikkerhedsgrænse. Du kan definere pO2-grænsen for gassen.

En ICD-advarsel genereres, når:

  1. Dybden ved gasskift er større end 10 m (33 fod).
  2. Geometrisk gennemsnit af den delvise trykændring af N2 og delvis trykændring af He er større end 0,35 bar.

Hvis disse grænser overskrides under et gasskift, angiver Suunto EON Steel risikoen for ICD som vist nedenfor:

isobaric eon

I dette eksempel er de tilgængelige gasblandinger for et et dybt trimix-dyk følgende:

  • Trimix 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
  • Trimix 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
  • Trimix 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
  • Ilt, MOD 6 m

Suunto EON Steel fremhæver den farlige ICD-situation, når gasblandingen skiftes fra 15/55 til 35/15 ved en dybde på 27,1 m.

Hvis der foretages et gasskift, er ændringen i ppN2 og ppHe langt over de sikre grænser.

Én måde at undgå ICD-risikoen på er at øge heliumindholdet i den første dekompressionsgasblanding (trimix 35/15), så du får en 35/32 trimix-blanding. På grund af denne ændring har den anden dekompressionsgas (trimix 50/10) brug for mere helium for at undgå ICD-risiko. Den anden blanding af dekompressionsgas skal være trimix 50/12. Disse ændringer vil holde ændringerne i partialtrykket på et sikkert niveau og fjerne faren for pludselig ICD.

Table of Content