Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto EON Steel Brugervejledning 3.0

Rebreather-dykning

Som standard har Suunto EON Steel en tilstand, der er dedikeret til rebreather-dykning, som er tilstanden CCR. Denne tilstand bruger faste høje/lave indstillingsværdier, som du kan ændre i dykkecomputeren eller via Suunto-appen.

Suunto anbefaler at bruge klassisk eller grafisk visning sammen med rebreather-dykning. Du kan dog bruge prominent visning og brugerdefinerede felter, hvis det ønskes.

Beregning af faste indstillingspunkter gør det muligt at bruge Suunto EON Steel som en reserve-dykkecomputer ved rebreather-dykning. Den hverken kontrollerer eller sporer rebreather-enheden på nogen måde.

Når du vælger din brugerdefinerede multigastilstand til CCR (rebreather til lukket kredsløb) i indstillingen for dykketilstand, har din enhed to forskellige gasmenuer: CC-gasser (gasser til lukket kredsløb) og OC-gasser (gasser til åbent kredsløb).

BEMÆRK:

Under rebreather-dykning bør Suunto EON Steel udelukkende bruges som reserveenhed. Den primære kontrol og overvågning af dine gasser bør foretages igennem selve rebreatheren.

Gasser til lukket kredsløb

Ved rebreather-dykning skal du bruge mindst to gasser til lukket kredsløb: Den ene er din flaske med ren ilt, og den anden er en fortyndingsgas. Du kan definere yderligere diluenter efter behov.

Du kan kun tilføje diluent(er) til gaslisten. Som standard antager Suunto EON Steel, at der bruges ilt, så det vises ikke på gaslisten.

De korrekte ilt- og heliumprocenter af fortyndingsgasserne i din/dine fortyndingscylinder/-cylindre skal altid indtastes i dykkercomputeren (eller via Suunto-appen) for at sikre korrekt vævs- og iltberegning. Diluentgasserne, som bruges til et rebreather-dyk, kan findes under CC-gasser i hovedmenuen.

Gasser til åbent kredsløb

Som med diluentgasser skal du altid angive de korrekte procentdele af ilt og helium for bailoutgasser for alle flasker (og yderligere gasser) for at sikre korrekt vævs- og iltberegning. Bailoutgasser til et rebreather-dyk er defineret under OC-gasser i hovedmenuen.

Indstillingspunkter

Din brugerdefinerede rebreather-dykketilstand har to indstillingspunkter – lav og høj. Begge kan konfigureres:

 • Lavt indstillingspunkt: 0,4-0,9 (standard: 0,7)
 • Højt indstillingspunkt: 1,0-1,5 (standard: 1,3)

Du behøver normalt ikke at ændre standardværdierne for indstillingspunkterne. Du kan dog ændre dem efter behov, enten i Suunto-appen eller i hovedmenuen.

Sådan ændres værdierne for indstillingspunkter i Suunto EON Steel:

 1. I overfladetilstand skal du trykke på og holde den midterste knap nede for at åbne hovedmenuen.
 2. Rul til Indstillingspunkt vha. den øverste knap, og vælg med den midterste knap.
 3. Rul til Lavt indstillingspunkt eller Højt indstillingspunkt, og vælg med den midterste knap.
 4. Justér indstillingsværdien med den nederste eller øverste knap, og acceptér med den midterste knap.
 5. Hold den midterste knap nede for at forlade menuen.

Skift af indstillingspunkt

Indstillingspunkterne kan skiftes automatisk i henhold til dybden. Skiftedybden for det lave indstillingspunkt er som standard 4,5 m (15 fod), og skiftedybden for det høje indstillingspunkt er 21 m (70 fod).

Det automatiske skift af indstillingspunkt er som standard slået fra for det lave indstillingspunkt og slået til for det høje indstillingspunkt.

Sådan ændres automatisk skift af indstillingspunkt i Suunto EON Steel:

 1. I overfladetilstand skal du trykke på og holde den midterste knap nede for at åbne hovedmenuen.
 2. Rul til Indstillingspunkt vha. den øverste knap, og vælg med den midterste knap.
 3. Rul til Skift lav eller Skift høj, og vælg med den midterste knap.
 4. Justér dybdeværdien for indstillingspunktet med den øverste eller nederste knap, og acceptér med den midterste knap.
 5. Hold den midterste knap nede for at forlade menuen.

Pop op-meddelelser angiver, når indstillingspunktet er skiftet.

SetpointSwitched

Under et rebreather-dyk kan du desuden skifte til et brugerdefineret indstillingspunkt på et vilkårligt tidspunkt.

Sådan skiftes til et brugerdefineret indstillingspunkt:

 1. Under et dyk i rebreather-tilstand skal du trykke på og holde den midterste knap nede for at åbne hovedmenuen.
 2. Rul til Brugerdefineret indstillingspunkt, og vælg med den midterste knap.
 3. Justér indstillingsværdien efter behov med den nederste eller øverste knap, og acceptér med den midterste knap.

En pop op-meddelelse bekræfter skiftet af indstillingspunkt.

CustomSetpoint

BEMÆRK:

Når du skifter til et brugerdefineret indstillingspunkt, slås automatisk skift af indstillingspunkt fra for resten af dykket.

Bailout

Hvis du på et vilkårligt tidspunkt under et rebreather-dyk får mistanke om en fejlfunktion, skal du skifte til en bailout-gas og afbryde dykket.

Sådan skiftes til en bailout-gas:

 1. Hold den midterste knap nede for at åbne hovedmenuen.
 2. Rul til OC gasser, og vælg med den midterste knap.
 3. Rul til den ønskede bailout-gas, og vælg med den midterste knap.

Når der er valgt en bailout-gas, erstattes indstillingspunktfeltet med pO2-værdien for den valgte gas til åbent kredsløb.

bailout

Hvis fejlen afhjælpes, eller situationen under dykket på anden vis normaliseres, kan du skifte tilbage til en diluent ved hjælp af samme procedure som beskrevet ovenfor, men ved at vælge blandt CC-gasser.

Table of Content