Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto EON Steel Brugervejledning - 2.5

Sikkerhedsstop og dybdestop

Sikkerhedsstop

Det anbefales altid at foretage et tre (3) minutters sikkerhedsstop for hvert dyk til mere end 10 meter (33 fod).

Tiden på et sikkerhedsstop beregnes, når du er mellem 2,4 og 6 m (7,9 og 20 fod). Dette vises med op-/nedpile til venstre for stopdybden. Sikkerhedsstoptiden vises i minutter og sekunder. Tiden kan overskride tre (3) minutter, hvis du stiger for hurtigt op under dykket. Sikkerhedsstop kan indstilles til tre (3), fire (4) eller fem (5) minutter.

safetyStop noDeco

Dybdestop

Dybdestop aktiveres kun, når du dykker dybere end 20 m (66 fod). Under opstigning aktiveres dybdestop, når du er halvvejs fra din maksimale dybde. Dybdestop præsenteres på samme måde som sikkerhedsstop. Du befinder dig i dybdestopområdet, når der vises op-/ned-pile foran dybdestopdybden, og dybdestoptimeren kører. Dybdestopvinduet er +/- 1,5 m (4,9 fod). Beregningen begynder ved dybdestoppets måldybde plus 0,5 m (1,6 fod). Beregningen stopper -3 m (-9,8 fod) fra dybdestopdybden.

Der kan være mere end ét dybdestop under opstigning. Hvis du eksempelvis dykker 42 m (137,8 fod), kommer det første dybdestop ved 21 m (68,9 fod) og det andet ved 10,5 m (34,4 fod). Det andet stop er på 2 minutter.

I følgende eksempel dykker dykkeren ned til maksimalt 30,4 m (99,7 fod) og har et dybdestop ved 15,2 m (49,9 fod):

deepstop dive steel

Under 20,0 m (66 fod) aktiveres dybdestop. I dette tilfælde er dybdestoppet påkrævet ved opstigning ved det halve af maksimumsdybden, dvs. ved 15,2 m (49,9 fod).

Hvis dybden ved dybdestoppet er 15,2 m (49,9 fod), starter beregningen ved 15,7 m (51,5 fod) og stopper ved 12,2 m (40,0 fod). Dybdestopvinduet er +/- 1,5 m (4,9 fod), og når dykkeren er inden for dybdestopvinduet, angives dette med to hvide pile, som peger mod hinanden i displayet.

Når dykkeren stiger op over loftet på dybdestopvinduet – i dette filfælde over 14,2 m (46,6 fod) – viser en nedadrettet gul pil, at dybden ikke er optimal, og det anbefales at gå dybere. Tallet for dybdestoppets måldybde skifter også til gult.

Hvis dykkeren fortsætter med at stige, vil en nedadrettet rød pil og en alarm efter 0,5 m (1,6 fod) advare dykkeren om straks at gå dybere ned. Dybdestopberegningen kører fortsat efter endnu en opstigning på 1,5 m (4,9 fod), men stopper efter dette. I ovennævnte eksempel stopper den ved 12,2 m (40,0 fod).

BEMÆRK:

Af sikkerhedshensyn kan du ikke slå dybdestop fra, hvis helium (trimix-gasblandinger) er aktiveret for den aktuelle dykketilstand. Når helium ikke er i brug, kan dybdestop slås til og fra. Det anbefales dog, at du aktiverer dybdestop for alle dyk. Hvis dybdestop er aktiveret, men udeladt under et dyk, vil det påvirke dit næste dyk, som bliver mere konservativt.

Table of Content