Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER Kr.1000 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto EON Steel Brugervejledning 3.0

Dykketermer

TermForklaring
HøjdedykEt dyk foretaget i en højde over 300 m (1000 fod) over havoverfladen.
OpstigningshastighedHastigheden, hvormed en dykker stiger op mod overfladen.
OpstigningstidPåkrævet minimumstid for at nå overfladen ved et dyk med dekompressionsstop.
CCRRebreather til lukket kredsløb. Lungeautomat, som genbruger al udåndet luft.
LoftDen mindste dybde, som en dykker må stige op til ved et dekompressionsdyk, som er baseret på baggrund af en beregnet mængde inert gas.
CNSCentralnervesystemforgiftning. Forgiftning skyldes ilt. Kan forårsage diverse neurologiske symptomer. Den vigtigste af disse er epilepsilignende konvulsioner, som kan medføre, at en dykker drukner.
CNS %Grænsemængde for forgiftning af centralnervesystemet.
RumSe Vævsgruppe.
DCSTrykfaldssyge Én eller flere af en række forskellige skader, som enten direkte eller inddirekte er forårsaget af dannelse af nitrogen- eller heliumbobler i væv eller kropsvæsker som følge af en utilstrækkeligt kontrolleret dekompression.
DekompressionTid brugt ved et dekompressionsstop eller -område, inden overfladen nås, så optaget nitrogen får mulighed for at forlade vævene på en naturlig måde.
DekompressionsvindueDybdeområdet mellem gulvet og loftet ved et dekompressionsdyk, inden for hvilket en dykker skal stoppe i noget tid under opstigning.
DykkeserierEn række gentagne dyk, mellem hvilke dykkercomputeren viser, at der er nitrogenbelastning. Når nitrogenbelastningen når nul, deaktiveres dykkercomputeren.
DykketidDen forløbne tid mellem tidspunktet, hvor en dykker forlader overfladen for at nedstige, og tidspunktet, hvor dykkeren vender tilbage til overfladen ved afslutningen af dykket.
ENDÆkvivalent narkotisk dybde bruges som en måde til at estimere den narkotiske virkning af en åndedrætsgas typisk med trimix-gasblandinger. For en given åndedrætsgasblanding og dybde angiver END den dybde, der ville producere den samme narkotiske virkning, som når man indånder trykluft.
GulvDen største dybde under et dekompressionstyk, hvor det anbefales at stoppe for at opnå en effektiv dekompression.
Helium%Procent helium eller mængde helium i indåndingsluften.
MODMaksimal operationsdybde på en indåndingsluft er den dybde, hvor iltpartialtrykket (pO2) i gasblandingen overstiger en sikkerhedsgrænse.
MultileveldykningEt enkelt eller gentagne dyk, der omfatter tid brugt ved forskellige dybder og derfor har ikke-dekompressionsgrænser, som ikke bestemmes alene ved den maksimale dybde, der blev nået.
Nitrox (Nx)Refererer i sportsdykning til enhver blanding, som har et højere iltindhold end almindelig luft.
Ingen dekoIkke-dekompressionstid. Den maksimale tid, som en dykker kan forblive på en bestemt dybde uden at skulle foretage dekompressionsstop under den efterfølgende opstigning.
Ikke-dekompressionsdykEthvert dyk, som gør en direkte og uafbrudt opstigning til overfladen mulig på et vilkårligt tidspunkt.
Ikke-dekotidForkortelse for ikke-dekompressionstidsgrænse.
OCÅbent kredsløb. Lungeautomat, som udstøder al udåndet luft.
OTUOxygentoleranceenhed. Bruges til at måle toksiciteten i hele kroppen, der forårsages af længere tids eksponering for et højt iltpartialtryk. De mest normale symptomer er irritation i lungerne, en brændende fornemmelse i brystet, hoste og nedsættelse af den vitale lungekapacitet.
O2%Procent ilt eller mængde ilt i indåndingsluften. Almindelig luft indeholder 21 % ilt.
pO2Iltpartialtryk. Begrænser den maksimale dybde, ved hvilken nitrox-blandingen kan bruges på sikker vis. Den absolutte partialtrykgrænse er 1,6 bar. Dyk foretaget ud over denne grænse risikerer øjeblikkelig iltforgiftning.
Gentaget dykEthvert dyk, hvor dekompressionstidsgrænser påvirkes af resterende nitrogen, som blev optaget under tidligere dyk.
Resterende nitrogenDen mængde overskydende nitrogen, som er tilbage i en dykker efter ét eller flere dyk.
RGBMReduced Gradient Bubble Model. Moderne algoritme til sporing af både opløste og frie gasser i dykkere.
ScubaSelf-contained underwater breathing apparatus (lungeautomat).
OverfladetidDen forløbne tid mellem tidspunktet, hvor en dykker vender tilbage til overfladen fra et dyk, og tidspunktet, hvor en dykker nedstiger ved et efterfølgende dyk.
VævsgruppeTeoretisk begreb, der anvendes til modellering af kropsvæv med henblik på at konstruere dekompressionstabeller eller -beregninger.
TrimixEn indåndingsgasblanding bestående af helium, ilt og nitrogen.

Table of Content